Giải pháp bảo vệ nước sạch ở huyện miền núi.

BT- Trong chương trình “Chia sẻ kết quả ứng dụng công nghệ quản lý mạng lưới cấp nước sinh hoạt nông thôn” do Trung tâm Quốc gia nước sạch & Vệ sinh môi trường triển khai, bà Lê Thị Hải Đăng - nhóm tư vấn trung tâm cho hay, việc tồn tại thất thoát, thất thu nước ở mức cao ở nhiều địa phương diễn ra lâu nay làm hao tổn chi phí về hóa chất, điện năng, nhân công, đưa chi phí giá thành trên 1 m3 nước tăng...