Hội nghị Đại biểu viên chức lao động lấy ý kiến tín nhiệm xem xét đề nghị bổ nhiệm lại phó giám đốc Trần Văn Liêm.

Chiều ngày 17/9/2018, tại trụ sở làm việc (số 61, đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình thuận (Trung tâm) tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức lao động lấy ý kiến tín nhiệm để xem xét đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm đối với Ông Trần Văn Liêm...