Bao giờ nước sạch về vùng cao Hàm Thuận Bắc?

BTO- Thiếu nước sạch sinh hoạt, đặc biệt vào mùa khô là trình trạng xảy ra nhiều năm qua ở một số xã vùng cao Hàm Thuận Bắc như Hàm Trí, Thuận Hòa… Do một số nguyên nhân khách quan, đến nay không ít người dân phải bỏ khoảng 200.000 – 300.000 đồng/tháng mua nước...