Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Phan Văn Chiến.

Sáng ngày 26/9/2016, Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định đã có chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại Trung tâm Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình thuận (Trung tâm).
Thông tin cần biếtHỗ trợ khách hàng 1Hỗ trợ khách hàng 2Hỗ trợ kỹ thuật