Đại hội Chi bộ Cấp nước lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

Vào chiều ngày 15/7/2017, tại trụ sở Cơ quan (số 61 đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Chi bộ Cấp nước thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020...