EU Business Avenues mang chuyên môn của Châu Âu đến với Đông Nam Á.

Chương trình EU Business Avenues tại Đông Nam Á là một sáng kiến được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) nhằm giúp các công ty châu Âu thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài tại khu vực Đông Nam Á thông qua nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm huấn luyện và hỗ trợ môi giới...


Phổ biến, truyền thông, hướng dẫn cộng đồng về các biện pháp ứng phó trong mùa nắng nóng và khô hạn

Thông tin cần biếtHỗ trợ khách hàng 1Hỗ trợ khách hàng 2Hỗ trợ kỹ thuật