Đảm bảo cấp đủ nước cho sinh hoạt, sản xuất

          Cập nhật ngày 24/8/2015
          BT- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng vừa làm việc với UBND tỉnh về quy hoạch phát triển thủy lợi trong toàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Hồ chứa nước Đá Bạc (Tuy Phong).


2 vùng quy hoạch


          Toàn tỉnh có 2 vùng quy hoạch chính là vùng Bắc Bình Thuận và vùng Nam Bình Thuận. Vùng Bắc gồm lưu vực sông Quao, sông Lũy và sông Lòng Sông thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và một phần TP. Phan Thiết với tổng diện tích lưu vực 3.058 km2. Vùng Nam gồm lưu vực sông Cà Ty, sông Phan, sông Dinh và sông La Ngà thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, thị xã La Gi và một phần TP. Phan Thiết với tổng diện tích lưu vực 3.806km2. Trong buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết mục tiêu quy hoạch thủy lợi tỉnh nhằm tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho các vùng dân cư, đô thị mới, vùng còn khó khăn về nguồn nước; tạo nguồn cấp nước cho các khu du lịch; khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và cho khai thác, chế biến titan. Phấn đấu sau năm 2015 hoàn thành mục tiêu 100% diện tích canh tác lúa và các loại cây chủ lực được chủ động nước; cấp nước phục vụ chăn nuôi các loại và diện tích nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch. Đồng thời, đảm bảo tiêu thoát, chống úng ngập và bảo vệ bờ sông phù hợp theo từng lưu vực sông. Qua đó, hạn chế tối thiểu các thiệt hại do lũ lụt gây ra, đặc biệt đối với các khu dân cư, công nghiệp, dịch vụ...


Đầu tư xây dựng công trình


          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng số lượng công trình cần xây dựng đến năm 2020 gồm 15 hồ chứa, 13 tuyến kênh chính và 7 hệ thống kênh nhánh nối mạng; 2 đập dâng, 3 trạm bơm; nâng cấp 27 hồ chứa, ao bàu; kiên cố hóa 33 hệ thống kênh. Ngoài ra, trong giai đoạn này sẽ xây dựng 4 tuyến kênh chính nối mạng và 3 hệ thống kênh nhánh. Nâng cấp 21 công trình đầu mối và kiên cố hóa 18 hệ thống kênh mương. Vùng Nam Bình Thuận, đầu tư xây dựng thêm 8 hồ chứa nước, 2 trạm bơm và 1 hệ thống đập dâng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình này là 26.237,03 tỷ đồng.

          Về dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện đã nghiệm thu, bàn giao công trình đầu mối và hệ thống kênh, phát huy tưới khoảng 3.500ha/10.500 ha thiết kế. Hệ thống thủy lợi Tà Pao đã nghiệm thu, bàn giao công trình đầu mối, đang tiếp tục đầu tư hệ thống Kênh chính Bắc và Kênh chính Nam. Hồ Sông Dinh 3 dự kiến cuối năm 2015 hoàn thành. Hồ Sông Móng và hồ Phan Dũng hiện chưa có vốn để đầu tư hệ thống kênh… Ngoài ra, hiện đã có 7/42 hồ đã được đầu tư nâng cấp.

          Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh: Hồ Sông Dinh 3, giai đoạn 2; hệ thống kênh hồ Sông Móng; hệ thống kênh hồ Phan Dũng; Trạm bơm cấp nước Khu Lê Hồng Phong; hệ thống kênh cấp 3 và nội đồng dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết… Ngoài ra, có 3 công trình cần đầu tư là hồ chứa nước Sông Lũy, nhằm tưới và tiếp nước 48.000 ha (theo quy hoạch) cho 3 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc với vốn đầu tư 1.486 tỷ đồng… Qua đó, nhằm đảm bảo cấp đủ nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân trên địa bàn.


Trích nguồn: Báo Bình Thuận.
Website: http://baobinhthuan.com.vn