Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII.

          Cập nhật ngày 21/12/2015
          Chiều ngày 15/12/2015, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Đảng bộ bộ phận Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường Trung tâm. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng viên Đảng bộ bộ phận và viên chức lao động (VCLĐ) công tác các Phòng nghiệp vụ.


VCLĐ nghe phổ biển Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.


          Ông Trần Văn Liêm – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm - Phó Giám đốc Trung tâm, chủ trì Hội nghị, đã phổ biên một số nội dung quan trọng của Nghị Quyết; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu trong thời gian sắp đến: “Phấn đấu trên 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 65% hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế”. Đây là nhiệm vụ chung của tỉnh Bình Thuận, đồng thời là nhiệm vụ do Trung tâm phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh phụ trách thực hiện. Mặc dù thời gian phổ biến ngắn, nhưng đa số VCLĐ đã phần nào nắm được một số nội dung quan trọng của Nghị Quyết.


Ông Trần Văn Liêm – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận - Chủ trì Hội nghị


          Đối với quần chúng công tác tại các công trình cấp nước (CTCN) và Đội Thi công: Đảng ủy bộ phận tóm tắt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 chuyển cho đảng viên và lãnh đạo CTCN, Đội Thi công tổ chức phổ biến cho VCLĐ tại các CTCN/Đội Thi công và niêm yết trên Văn phòng trực tuyến để VCLĐ biết, nắm bắt thông tin.Tin bài - Hình ảnh: Xuân Thanh.