Tổ chức vui trung thu cho con em VCLĐ tại trụ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

          Cập nhật ngày 06/10/2015
          Được sự thống nhất của Ban Giám đốc, ngày 25/09/2015, Chi đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở Trung tâm phối hợp tổ chức vui Trung thu cho con, em của viên chức lao động tại khuôn viên trụ sở cơ quan, thông qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Cấp ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên đối với con VCLĐ.


          Một số hình ảnh trong hoạt động về nguồn ngày 19/9/2015:

Tin bài: Minh Thiên
Hình ảnh: Ngọc Huy