Thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2015.

          Cập nhật ngày 21/12/2015
          BTO- Sáng 16/12, ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 2015.          Đó là các xã: Bình Thạnh, Hồng Thái, Phan Rí Thành, Hải Ninh, Hàm Đức, Hồng Sơn, Hàm Phú, Hồng Sơn, Hàm Mỹ, Tân Thuận, Phong Nẫm, Tân Tiến, Tân Đức, Thắng Hải, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Đông Hà. Theo báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí đối với 16 xã đề nghị xét công nhận NTM có 16/16 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM. Tại cuộc họp, đa số ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý kết quả thẩm định 16 xã trên đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM 2015, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu kết quả 100% số phiếu đồng ý.

          Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định công nhận 16 xã đạt chuẩn NTM 2015. Riêng 7 xã (Bình Thạnh, Hàm Đức, Hồng Sơn, Tân Thuận, Hàm Mỹ, Thắng Hải và Huy Khiêm) có công trình chưa thi công hoàn thành 100% khối lượng Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành trong Quý I/2016 để đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, nhưng đảm bảo chất lượng công trình. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các xã đã đạt chuẩn NTM và 16 xã sắp tới công nhận đạt chuẩn tiếp tục rà soát kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, nhất là tiêu chí phát triển sản xuất để tăng thu nhập cải thiện đời sống. Như vậy, tính đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 26/96 xã đạt chuẩn NTM.Trích nguồn: Báo Bình Thuận.

Website: http://baobinhthuan.com.vn