Ngày Môi trường thế giới năm 2016: Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta.

          Cập nhật ngày 06/6/2016
          Năm 2016, vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, tâm lý của người dân trên cả nước. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới có ý nghĩa thiết thực trong việc truyền tải những thông điệp ý nghĩa về công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu tới cộng đồng người dân cả nước.


Ngày Môi trường thế giới năm 2016: Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta


          Năm 2016, Việt Nam tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất, thể hiện sự cam kết của Chính phủ đối với việc thực thi các Công ước về Bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã. Các hoạt động đa dạng, phong phú hướng tới cộng đồng, người dân cả nước với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Trích nguồn: Website:http://ns.mard.gov.vn Trung tâm quốc gia Nước sạch và VSMTNT