Hoàn thành tiếp nhận và phân phối hỗ trợ phục hồi nước sạch và vệ sinh sau thiên tai hạn hán tại tỉnh Bình Thuận do Unicef và Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

          Cập nhật ngày 17/02/2017
          Trong hai tháng 12/2016 và 01/2017, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) đã thực hiện và hoàn thành việc tiếp nhận, phân phối hỗ trợ phục hồi nước sạch và vệ sinh sau thiên tai hạn hán tại tỉnh Bình Thuận do Unicef tài trợ.


Nhân viên Trung tâm Nước sạch vận chuyển hàng viện trợ về các xã


          Sau khi tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ từ cuối tháng 10/2016, trong hai tháng, từ tháng 12/2016 đến tháng 01/2017, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh và các địa phương tiến hành bàn giao, phân phối và cấp phát cho 6.667 hộ gia đình (ưu tiên cho các hộ thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số) và 10 trường mẫu giáo, tiểu học tại địa bàn 8 xã thuộc 4 huyện của tỉnh chịu ảnh hưởng của hạn hán: xã La Dạ, xã Thuận Hòa- huyện Hàm Thuận Bắc; xã Mương Mán, xã Tân Thuận- huyện Hàm Thuận Nam; xã Gia Huynh, xã Nghị Đức- huyện Tánh Linh và xã Đông Hà, xã Trà Tân, huyện Đức Linh.


Người dân trực tiếp quan sát nguồn nước sau khi được xử lý.


          Danh mục vật tư hỗ trợ phục hồi cho mỗi hộ gia đình gồm có: Aquatabs (dạng viên), Pur (dạng gói), xô nhựa, vải lọc, xà phòng, tờ rơi hướng dẫn sử dụng Aquatabs, tờ rơi hướng dẫn sử dụng Pur và Cẩm nang thực hành nước sạch và vệ sinh hộ gia đình.

          Đối với các trường học, Trung tâm thực hiện cấp phát xà phòng, Poster tuyên truyền về thực hành rửa tay với nước sạch và xà phòng và cán bộ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh thực hiện truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức và thực hành rửa tay đúng cách cho học sinh.

          Trong quá trình phân phối và cấp phát vật tư hỗ trợ, cán bộ Trung tâm và cán bộ thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn cụ thể cách sử dụng viên Aquatabs và gói Pur để xử lý nước trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tiến hành làm mẫu tại hiện trường để người dân thuận tiện theo dõi.

          Việc tiếp nhận và phân phối hỗ trợ đã đảm bảo đúng tiến độ, địa bàn và đối tượng được hưởng lợi theo yêu cầu của Unicef và hướng dẫn của Trung ương.

          Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện hoạt động cấp phát, tuyên truyền do Unicef tài trợ là 278.661.800 đồng.

          Dự án đã góp phần cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường và khuyến khích thực hiện các hành vi vệ sinh nhằm giảm thiểu tác động của hạn hán trong mùa khô năm 2016 tại tỉnh Bình Thuận cho khoảng 28.000 người và 3.639 học sinh tại địa bàn 8 xã thuộc 4 huyện của tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn hán.          Một số hình ảnh :Chuẩn bị thực hiện cấp phát hàng viện trợ tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam.


Cán bộ Trung tâm Nước sạch hướng dẫn và phát phiếu để bà con lần lượt nhận hàng cứu trợ.


Chị Ngô Minh Hương- Cán bộ Trung tâm Nước sạch cấp phát hàng cho người dân.


Hướng dẫn cách sử dụng gói Pur để xử lý nước trong trường hợp khẩn cấp.


Anh Đỗ Ngọc Huy- cán bộ Trung tâm Nước sạch thực hiện làm mẫu cách xử lý nước để người dân dễ hình dung.


Thực hiện làm mẫu cách xử lý nước bằng gói Pur hoặc viên Aquatabs.


Quang cảnh người dân xếp hàng để chuận bị nhận hàng viện trợ.


Danh mục vật tư hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình gồm có Aquatabs (dạng viên), Pur (dạng gói), xô nhựa, vải lọc, xà phòng, tờ rơi, cẩm nang.


Nước đã xử lý được đem xuống cho bà con quan sát.


Cán bộ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh hướng dẫn các em học sinh thao tác rửa tay với xà phòng.


Cán bộ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh hướng dẫn các em học sinh thao tác rửa tay với xà phòng.


Cán bộ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh hướng dẫn các em học sinh thao tác rửa tay với xà phòng.


Các em học sinh tham gia buổi truyền thông về rửa tay với xà phòng.


Các em học sinh tham gia buổi truyền thông về rửa tay với xà phòng.


Cán bộ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh hướng dẫn các em học sinh thao tác rửa tay với xà phòng.


Cán bộ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh hướng dẫn các em học sinh thao tác rửa tay với xà phòng.
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Ngọc Huy.