Giai đoạn 2017 - 2020: Cần xây dựng 2 mô hình cấp nước sạch tập trung.

          Cập nhật ngày 12/9/2017
          BTO- Do chịu tác động thời tiết ít mưa nhiều nắng nên các nguồn nước trên địa bàn Bình Thuận thường bị cạn kiệt vào mùa khô, nhất là nguồn nước ngầm không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cho những vùng khó khăn. Trên cơ sở rà soát, đánh giá mô hình cấp nước tập trung hiện có cũng như tình hình nhu cầu nước sạch tại địa phương, vừa qua UBND tỉnh đã có văn bản gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký xây dựng 2 mô hình cấp nước tập trung. Các mô hình này sẽ được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể là các công trình: Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước huyện Phú Quý (công suất 2.200 m3/ngày) và Hệ thống nước Tà Pao, huyện Tánh Linh (công suất 3.000 m3/ngày)… Dự kiến 2 công trình vừa nêu có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng và khi được Trung ương quan tâm đầu tư, địa phương cam kết bố trí đủ mặt bằng, vốn đối ứng để triển khai, đưa vào vận hành hiệu quả.


Mô hình cấp nước tập trung góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô ở những địa bàn khó khăn.
Trích nguồn: Báo Bình Thuận.

Website: http://baobinhthuan.com.vn