Hội nghị Đại biểu viên chức lao động lấy ý kiến tín nhiệm xem xét đề nghị bổ nhiệm lại phó giám đốc Trần Văn Liêm.

          Cập nhật ngày 26/9/2018
          Chiều ngày 17/9/2018, tại trụ sở làm việc (số 61, đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình thuận (Trung tâm) tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức lao động lấy ý kiến tín nhiệm để xem xét đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm đối với Ông Trần Văn Liêm.


Bà Nguyễn Thị Châu Loan - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến chỉ đạo


          Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Châu Loan- Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Nguyễn Đăng Chúc- Phó Giám đốc thường trực Trung tâm- Chủ trì Hội nghị; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, các Trạm Cấp nước Khu vực; Cụm trưởng Cụm cấp nước, Tổ trưởng Hệ thống nước; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Trung tâm và viên chức, lao động (VCLĐ) bộ phận văn phòng.


Ông Trần Văn Liêm báo cáo tại Hội nghị


          Tại Hội nghị, Ông Trần Văn Liêm đã trình bày trình bày báo cáo, gồm:

          - Bản tự kiểm điểm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (từ ngày 02/01/2014 đến nay);

          - Tự đánh giá ưu-khuyết điểm về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống;

          - Kết quả thực hiện chương trình hành động và cam kết của cá nhân;

          - Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong các hoạt động của Trung tâm;

          - Chương trình hành động và Bản cam kết của cá nhân (nếu được bổ nhiệm lại).

          Tại bản đánh giá về các mặt hoạt động của Trung tâm, Ông Trần Văn Liêm đã nhận xét: “Trung tâm có ưu điểm là có tập thể VCLĐ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có cơ sở vật chất, tài sản, nguồn thu ổn định; văn hóa tổ chức được lãnh đạo quan tâm xây dựng và đã hình thành được những nét riêng; ... Bên cạnh đó, trong hoạt động của Trung tâm vẫn còn một số khuyết điểm chưa khắc phục được như: còn một số cá nhân chưa tâm huyết trong công việc; do đặc thù hoạt động rất phân tán (quản lý 38 công trình cấp nước phân bố tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh) nên mặc dù đã ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật công nghệ và công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhưng công tác quản lý về con người, tài sản, tài chính, ... tại các công trình cấp nước vẫn còn nhiều hạn chế”.

          Sau khi Ông Trần Văn Liêm trình bày báo cáo, VCLĐ tham dự Hội nghị đã có ý kiến chất vấn, góp ý đối với ông Liêm, tập trung vào một số lĩnh vực hoạt động của Cơ quan như: năng lực phân tích của Phòng thử nghiệm chất lượng nước, sắp xếp bộ máy hoạt động của các công trình cấp nước, triển khai kế hoạch cấp nước an toàn, phát huy vai trò của Phó Giám đốc Trung tâm, ... Các ý kiến góp ý của VCLĐ đều được Ông Liêm tiếp thu, ghi nhận và giải đáp tại Hội nghị.

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Châu Loan- Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Ông Trần Văn Liêm chuẩn bị nội dung báo cáo rất đầy đủ; các ý kiến chất vấn của VCLĐ đối với Ông Liêm rất sâu sát, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người chất vấn. Về quy trình tổ chức Hội nghị đại biểu lấy ý kiến tín nhiệm, Trung tâm cần bổ sung thêm các nội dung sau: nhận xét về ưu-khuyết điểm của cá nhân đề nghị bổ nhiệm lại của Chủ trì Hội nghị, công khai bản nhận xét nơi cư trú về trách nhiệm công dân và gia đình của cá nhân đề nghị bổ nhiệm lại. Ngoài ra, Trung tâm cũng cần cử cán bộ đi đào tạo về quy định cơ chế tài chính, tiền lương, bộ máy, ... theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ để có cơ sở triển khai thực hiện tốt hơn”.

          Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm để đề nghị bổ nhiệm lại đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm. Kết quả số phiếu phát ra là 64 phiếu, số phiếu thu vào là 64 phiếu; trong đó có 59 phiếu tín nhiệm, 01 phiếu không tín nhiệm và 04 phiếu không có ý kiến.          Một số hình ảnh :


Ông Lê Quang Phong- Phòng Quản lý Cấp nước phát biểu ý kiến góp ý về năng lực Phòng thử nghiệm


Ông Nguyễn Quốc Cường- Cụm cấp nước Lạc Tánh phát biểu ý kiến góp ý về kế hoạch cấp nước an toàn


Ông Nguyễn Ngọc Trắng - Phòng Quản lý kỹ thuật và Xây dựng công trình phát biểu ý kiến góp ý về đóng góp của ông Liêm đối với cơ quan
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Ngọc Huy.