Phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Tân Thắng.

BTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Mục tiêu đầu tư nhằm cung cấp, bổ sung nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và các nhu cầu khác cho nhân dân các xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân...