Hội nghị đại biểu viên chức lao động Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2018 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức lao động (VCLĐ) năm 2018 vào sáng ngày 12/01/2019 tại Hội trường khách sạn Bình Minh (số 215, đường Lê Lợi, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)...