Hội nghị đại biểu viên chức lao động Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2017 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức lao động (VCLĐ) năm 2017 vào sáng ngày 12/01/2018 tại Hội trường khách sạn Bình Minh...