Hoạt động đoàn thể • Tổ chức bóng đá giao hữu nội bộ lần IV năm 2017.

  Chào mừng kỷ niệm “Ngày Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” (02/9/1945-02/09/2017) và chuẩn bị Đại hội công đoàn Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017-2022);

 • Đại hội Chi bộ Cấp nước lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

  Vào chiều ngày 15/7/2017, tại trụ sở Cơ quan (số 61 đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Chi bộ Cấp nước thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

 • Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

  Vào chiều ngày 14/7/2017, tại trụ sở Cơ quan (số 61 đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

 • Chi đoàn thanh niên Trung tâm với hoạt động "Về nguồn".

  Nhằm tổ chức sinh hoạt Chi đoàn Thanh niên định kỳ quý III năm 2015 và tạo điều kiện cho Đoàn viên tìm hiểu, tham quan di tích lịch sử Địa đạo Củ chi, những căm hầm của các đồng chí Khu ủy và Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, đồng thời tạo sự gắn bó, đoàn kết, giao lưu trong đoàn viên trong chi đoàn.