Giải đáp.
Chủ đề:Nộp Hồ Sơ Xin ViệcNội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Lê Đức Hà

Địa chỉ:

Tánh Linh - Bình Thuận
Nội dung trả lời
Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính