Giải đáp.
Chủ đề:Cúp nước thừơng xuyên?Nội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Hùynh Quang

Địa chỉ:

Phú thành - phú long -hàm thuận bắc - bình thuận
Nội dung trả lời


THONG BAO CAP NUOC LUAN PHIEN_TET DINH DAU 2017.PDF


Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính