Giải đáp.
Chủ đề:Chi phí lắp đặt nước sinh hoạtNội dung câu hỏi

 

Người gửi:

Nguyễn Lê Linh Đan

Địa chỉ:

KP11 , KDC 19/4 , Phường Phú Trinh , Tp.Phan Thiết . Tỉnh Bình Thuận
Nội dung trả lời
Người trả lời:

Nguyễn Khánh Nhân

Chức vụ:

Chuyên viên

Bộ Phận:

Phòng Tổng Hợp - Tổ chức - Hành chính