Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận: Đầu tư nâng cấp nối mạng các hệ thống nước.

          Cập nhật ngày 28/02/2022
          Đến nay, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận đang quản lý, vận hành 38 công trình cấp nước, với tổng công suất 46.060 m3/ngày đêm, phục vụ nước sinh hoạt cho 64.431 khách hàng tại 2 phường, 9 thị trấn, 54 xã của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Hệ thống cấp nước sinh hoạt của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh.


          Ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận cho biết: Mấy năm gần đây, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao. Nhưng các nhà máy nước, hệ thống nước chưa được đầu tư nâng cấp, nối mạng kịp thời, nên nhiều khu vực dân cư bị thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô. Do đó, năm 2021, trung tâm đã thực hiện các hạng mục công trình cấp bách, nâng cấp, mở rộng, nối mạng nhiều hệ thống nước trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân. Đó là nâng cấp hệ thống nước Phan Tiến nối mạng xã Sông Lũy, Bắc Bình; nâng cấp mở rộng hệ thống nước Thiện Nghiệp, Phan Thiết; lắp đặt tuyến ống chuyển tải nước Tân Thắng - Sơn Mỹ, Hàm Tân; mở rộng tuyến ống cấp nước Hàm Tân; nâng cấp mở rộng hệ thống nước Hồng Thái, Bắc Bình; nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, Tánh Linh; lắp đặt tuyến ống nước thô hồ Ba Bàu – Nhà máy nước Mương Mán, Hàm Thuận Nam; thi công tuyến ống nước thô đập Phú Hội – Nhà máy nước Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam. Đồng thời, trung tâm đã triển khai thực hiện dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Ý, do Sở Nông nghiệp – PTNT làm chủ đầu tư và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó có dự án hợp phần hệ thống cấp nước sạch Hàm Thuận Bắc, phục vụ nước sinh hoạt cho 13 xã, thị trấn của huyện, với kinh phí đầu tư khoảng 163 tỷ đồng. Dự án đã được Sở Nông nghiệp – PTNT ra quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán và UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1217/QĐ – UBND, ngày 18/5/2021, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu để thi công các hạng mục công trình trong năm 2022.

          Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 2576, ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh, trung tâm đã trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó có dự án mở rộng tuyến ống cấp nước hệ thống nước La Dạ, Hàm Thuận Bắc, với kinh phí khoảng 14,9 tỷ đồng; dự án tuyến ống cấp nước Ma Lâm – Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, với quy mô tuyến ống cấp nước HDPE D225 dài 11 km, nhằm bổ sung nước sinh hoạt cho xã Hàm Đức từ hệ thống nước Hàm Thuận Bắc. Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình nâng cấp mở rộng nối mạng hệ thống nước ở các xã, huyện sẽ góp phần khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô.
Tin bài: KHÁNH HUYỀN - https://baobinhthuan.com.vn