BỘ CHỈ SỐ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mục tiêu

Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh

Mục tiêu

Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước sạch đáp ứng QCVN 02:2009/BYT

Số liệu bộ chỉ số

Năm

Ghi chú : Click cột biểu đồ hoặc tên huyện xem số liệu huyện

Ghi chú : Click cột biểu đồ hoặc tên xã xem số liệu Xã 10 năm

Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và VSMT

 • MỤC TIÊU CƠ BẢN

  Cung cấp thông tin số liệu Bộ chỉ số;

  Thông tin được chia sẻ một cách kịp thời, rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư,... thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường;

 • MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

  Hướng dẫn và cung cấp công cụ cần thiết giúp thực hiện công tác theo dõi và đánh giá một cách chính xác, kịp thời các chỉ số theo Quyết định số 2750/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn theo các mục tiêu đã được xác định trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012- 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

  Đánh giá thực trạng và cập nhật cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phục vụ cho việc nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng;

 • ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  Các cấp, các ngành trong tỉnh; các cán bộ, điều tra viên từ tỉnh đến thôn/khu phố tham gia công tác theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Giới thiệu nguồn nước hợp vệ sinh

1. KHÁI NIỆM :

Nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp hay sau khi lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng sau :

Không màu

Không mùi

Không vị lạ

Không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người

Có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi

Định nghĩa này còn định tính, cần kết hợp với những quan sát các loại hình công nghệ cấp nước như: giếng đào; giếng khoan; nước mưa; nước máy; nước sông, suối, ao, hồ, ...

2. CÁC NGUỒN NƯỚC HỢP VỆ SINH

Giếng đào hay giếng khơi

Giếng khoan

Nước mưa

Nước máy nhà riêng

Nước máy công cộng

Nước mạch lộ, sông, suối, ao, hồ ...

Giới thiệu các nguồn nước sạch

1. KHÁI NIỆM :

Là nước hợp vệ sinh.

Khi mang đi thử nghiệm đạt giới hạn cho phép tất cả các chỉ tiêu theo qui định tại Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống hay QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt, ban hành kèm theo thông tư số 04/2009/TT- BYT05/2009/TT- BYT ngày 17/06/2009

2. CÁC NGUỒN NƯỚC SẠCH

Tất cả các nguồn nước hợp vệ sinh (giếng đào, giếng khoan, nước mưa, nước máy, nước mạch lộ, sông, suối, ao hồ,...) khi mang đi thử nghiệm đạt giới hạn cho phép tất cả các chỉ tiêu theo qui định tại Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống hay QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

Giới thiệu 4 loại hình nhà tiêu hợp vệ sinh

Nhà vệ sinh đạt chuẩn là vấn đề vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người sử dụng. Chính vì vậy mà Cục Quản Lý môi trường y tế đã đề nghị ban hành thông tư QCVN 01: 2011/BYT quy định chi tiết quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về từng loại nhà tiêu nhằm điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh.

Nhà tiêu thấm dội nước

Nhà tiêu thấm dội nước có nguyên tắc hoạt động là sử dụng khả năng phân huỷ của vi khuẩn trong đất đối với chất thải. Phân sau khi rơi xuống lỗ chứa của bệ xí, nhờ dội nước được tống xuống bể chứa. Thành phần trong bể chứa (phân, nước tiểu, nước dội) được đất thấm dần và tiêu hủy...

Nhà tiêu tự hoại

Nhà tiêu có bể tự hoại là loại nhà tiêu phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Là loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã được phổ cập trên toàn Thế giới. Bể tự hoại có thể phục vụ cho một khu vệ sinh, một hộ gia đình hay nhóm hộ gia đình,cho các đối tượng thải nước khác như bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn...

Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chổ

Xây dựng nhà tiêu hai ngăn HVS cần tuân thủ các quy định: tường ngăn chứa phân kín, không bị rò rỉ, thấm nước; cửa lấy mùn phân được trát kín bằng vật liệu không thấm nước; mặt sàn, máng và rãnh dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước tiểu; có nắp đậy hai lỗ tiêu; nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa; ống thông hơi...

Nhà tiêu chìm có ống thông hơi

Nhà tiêu chìm có ống thông hơi khi xây dựng phải tuân thủ các quy định: không xây dựng ở nơi thường ngập úng; cách nguồn nước sinh hoạt từ 10m trở lên; mặt sàn, máng và rãnh dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước tiểu; miệng hố phân cao hơn mặt đất xung quanh ít nhất 20 cm; có nắp đậy lỗ tiêu; ...

Văn bản - Tài liệu

 • Văn bản
  • Thủ tướng Chính phủ
   • Quyết định
   • Chỉ thị
   • Công văn
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
   • Thông tư
   • Quyết định
   • Chỉ thị
   • Công văn
  • Bộ Y tế
   • Thông tư
   • Quyết định
   • Chỉ thị
   • Công văn
  • UBND Tỉnh
   • Quyết định
   • Chỉ thị
   • Công văn
  • Ban điều hành chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMTNT
   • Quyết định
   • Công văn
  • Cơ quan thường trực-Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận
   • Công văn
 • Tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu thực hiện bộ chỉ số
  • Tài liệu hướng dẫn
  • Biễu mẫu thực hiện bộ chỉ số
   • Hộ gia đình
    • Cấp Tỉnh
    • Cấp Huyện
    • Cấp Xã/ Phường/ Thị trấn
    • Cấp Thôn/ Khu phố
   • Trường học
   • Trạm y tế
   • Công trình cấp nước tập trung
 • Lấy mẫu nước các năm
 • Kết quả xét nghiệm mẫu nước các năm
  • Cấp Tỉnh
  • Cấp Huyện
   • Tuy Phong
   • Bắc Bình
   • Hàm Thuận Bắc
   • TP Phan Thiết
   • Phú Quý
   • Hàm Thuận Nam
   • Hàm Tân
   • La Gi
   • Tánh Linh
   • Đức Linh
 • Kiểm tra thực tế Bộ chỉ số các năm

DANH SÁCH FILE :

Không có File
Click chọn năm tìm văn bản