Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước

 

Đạt giải ba toàn đoàn Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận lần thứ XI năm 2022.

Tại Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận lần thứ XI năm 2022, Công đoàn cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) tham gia đủ 05 môn thi đấu được tổ chức tại Hội thao là: bóng đá mini nam, bóng chuyền nam, kéo co, nhảy bao bố và cầu lông...