X
X
X
X
X


X
X
Định hướng phát triển

Định hướng đến 2010 và tầm nhìn 2020:

Đạt các mục tiêu cơ bản về cấp nước và vệ sinh nông thôn của Chương trình mục tiêu Quốc gia và Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ. Mục tiêu đến năm 2010 đạt 90% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó phấn đấu đạt khoảng 40% dân số nông thôn được sử dụng nước từ các HTN và có gần 20% số hộ lắp đặt thủy kế vào nhà (năm 2020 dự kiến là 70% và 50%).

Tăng cường công tác thông tin - giáo dục truyền thông, thực hiện phương châm xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn.

Tranh thủ và huy động vốn đầu tư cho Chương trình từ nhiều nguồn.

Đảm bảo việc duy trì hoạt động thường xuyên, bền vững của các công trình cấp nước đã đầu tư và ngày càng được nâng cấp mở rộng đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của công cộng.

Hạ giá thành cấp nước đảm bảo chất lượng nước cấp từ các công trình cấp nước nông thôn đạt tiêu chuẩn nước sạch.

Hình thành các trạm/chi nhánh cấp nước khu vực có qui mô huyện hoặc tương đương.

Tập trung quản lý tòan bộ các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn toàn Tỉnh.

Xây dựng lực lượng viên chức lao động mạnh về số lượng và tính đoàn kết, vững về chuyên môn đủ khả năng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ. Xây dựng Trung tâm thành 1 “thương hiệu”, ứng dụng các hoạt động maketing trong lĩnh vực cấp nước nông thôn.

Chú trọng việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Phấn đấu đưa hoạt động cấp nước nông thôn ở Bình Thuận tiệm cận với cấp nước đô thị (cả về qui mô hoạt động và năng lực quản trị). Chuyển Trung tâm thành đơn vị hoạt động theo Luật doanh nghiệp (khi có đủ điều kiện cần thiết).

>
X
#slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1 #slideshow-1

Theo Quyết định số 1005/QĐ-TTN-KTh ngày 18/08/2009 của Trung tâm về việc ban hành quy định về nền tảng triết lý, các quan điểm, nguyên tắc và định hướng xây dựng và phát triển Cơ quan;

X

Xây dựng văn hóa tổ chức, những nét riêng biệt trong văn hóa tổ chức.          - Tuân thủ các quy định của pháp luật, kiên quyết không chấp nhận thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu khách hàng;

          - Thường xuyên quan tâm đến quyền lợi và góp ý của khách hàng trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ; thiết lập Website của Trung tâm nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn cho khách hàng trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước; thông tin về giá nước, lượng nước tiêu thụ hàng tháng, tình hình hoạt động của các công trình cấp nước, địa chỉ, điện thoại liên hệ với các phong, ban của Trung tâm và các công trình cấp nước, thông báo lịch ngưng cấp nước, hỏi - đáp liên quan đến hoạt động cấp nước, thông tin về đấu thầu, tuyển dụng nhân sự;

          - Từ năm 2005 thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự công khai, minh bạch thực hiện mục tiêu tiếp nhận cán bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt, tạo cơ hội công bằng cho các thí sinh, hạn chế tối đa tình trạng gửi gấm do quen biết. Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo trong cơ quan đều thông qua hình thức trình bày công khai chương trình hành động, cam kết trước tập thể VCLĐ để chất vấn và lấy ý kiến tín nhiệm;


Tổ chức thi tuyển đầu vào để tuyển dụng VCLĐ vào làm việc tại Trung tâm.


          - Ứng dụng tiện ích công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, đã đạt mục tiêu bước đầu về triển khai văn phòng điện tử trong toàn bộ các hoạt động của cơ quan; công khai các hoạt động trong nội bộ cơ quan, toàn thể VCLĐ đều có thể truy cập vào Website nội bộ để biết các văn bản đi – đến, lịch điều động ô tô, tình hình hoạt động hàng ngày của từng công trình cấp nước, lịch công tác của lãnh đạo và cá nhân, chấm công, chấm điểm bình xét thi đua, khen thưởng, thu nhập,... góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở;

          - Quan tâm đến việc làm và đời sống cho VCLĐ, nhất là cá nhân công tác tại khu vực vùng sâu, vùng xa, có chính sách tiền lương và phụ cấp cho các đối tượng này; tại các công trình cấp nước đều trang bị máy tính, tivi, bếp gaz,...phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và sinh hoạt với đặc thù công trình cấp nước phải vận hành 24/24 giờ trong ngày;


Trạm cấp nước Măng Tố, Huyện Tánh Linh


          - Ban hành quy định về nền tảng triết lý, các quan điểm, nguyên tắc và định hướng xây dựng và phát triển Cơ quan (Quyết định số 1005/QĐ-TTN-KTh ngày 18/08/2009).

          - Ban hành Quyết định: Quy tắc về văn hóa ứng xử của cán bộ, viên chức, lao động (Quyết định số 942/QĐ-TTN-KTh ngày 10/08/2010).

          - Ban hành Quy định về thực hiện SK, CT trong cơ quan từ năm 2008; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện SK, CT tại đơn vị, trong đó tăng cường chế tài trách nhiệm tham gia và đôn đốc VCLĐ thuộc đơn vị quản lý tham gia SK, CT đối với cán bộ lãnh đạo các Phòng, Đội, Trạm CNKV, Cụm cấp nước, Hệ thống nước theo quy định đồng thời tăng cường công tác xét chọn, triển khai áp dụng, đánh giá, tổng kết từng SK, CT cụ thể, kịp thời để phát huy hiệu quả thực hiện;

          - VCLĐ khối văn phòng Trung tâm thực hiện chào cờ, hát quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần, bắt đầu từ thứ 2, ngày 28/4/2008.          - Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho VCLĐ khối văn phòng và Đội thi công từ năm 2003; đám cưới VCLĐ ở xa đều được cơ quan bố trí phương tiện hoặc thuê xe để đưa tập thể VCLĐ tham dự;          - Tổ chức giải lao trong khoảng thời gian từ 09 giờ 30’ đến 09 giờ 50’ hàng ngày tại văn phòng Trung tâm từ năm 2008;

          - Xây dựng phòng hút thuốc riêng trong khuôn viên cơ quan từ năm 2009; quy định việc dựng xe máy của VCLĐ khối văn phòng trong gara thành nề nếp;          - Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và xây dựng slogan “Vươn tới mọi nhà” từ năm 2006; Hàng năm, xây dựng mục tiêu chất lượng của Trung tâm và các phòng/ban.