Thông báo cúp nước.

- Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 14/8/2019 (03 ngày), tạm ngưng cấp nước khu vực Km21 (ngã ba Phú Hòa, xã Hàm Trí)
- Nguyên nhân:  Do thi công đường ống thoát nước ảnh hưởng đến tuyến ống cấp nước. Nhà máy đang cố gắng khắc phục sự cố. Dự kiến cấp nước bình thường trở lại vào ngày 15 tháng 8 năm 2019.

  Mong Quý Khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!
         Ngày cập nhật : 12/08/2019

- Từ 8 giờ ngày 08/8/2019, tạm ngưng cấp nước khu vực thôn 2+3 Suối Kiết
- Nguyên nhân:  Bể ống. Dự kiến cấp nước bình thường vào lúc 17 giờ ngày 08 tháng 8 năm 2019.

  Mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!
         Ngày cập nhật : 08/08/2019

- Từ 8 giờ ngày 08/8/2019, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến HTN Măng Tố
- Nguyên nhân:  Sự cố ống dẫn nước đầu nguồn. Dự kiến cấp nước bình thường vào lúc 17 giờ ngày 09 tháng 8 năm 2019.

  Mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!
         Ngày cập nhật : 08/08/2019