Thông báo cúp nước.

- Từ 8h ngày 20 tháng 6 năm 2018, Nhà máy nước Tân Minh tạm ngưng cấp nước khu phố 2 thị trấn Tân Minh.
- Nguyên nhân:  Đội thi công khắc phục sự cố bể ống qua đường ĐT 720, dự kiến đến 18h ngày 20/6/2018 Nhà máy sẽ hoạt động cấp nước trở lại.

  
         Ngày cập nhật : 20/06/2018