Thông báo cúp nước.

- Từ 8h ngày 15 tháng 8 năm 2018, tạm ngưng cấp nước khu vực xã Sơn Mỹ
- Nguyên nhân:  Trạm tăng áp cấp nước cho khu vực xã Sơn Mỹ bị mất điện, dự kiến đến 17h ngày 15/8/2018 sẽ hoạt động cấp nước trở lại.

  
         Ngày cập nhật : 15/08/2018