Thông báo cúp nước.

- Từ 8h đến 17h ngày 16 tháng 10 năm 2018, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến.
- Nguyên nhân:  Điện lực cắt điện từ 8h đến 17h ngày 16/10/2018. Dự kiến nhà máy sẽ hoạt động cấp nước trở lại ngay sau khi có điện.

  
         Ngày cập nhật : 15/10/2018

- Từ 9h ngày 12 tháng 10 năm 2018, Nhà máy nước Hàm Kiệm giảm lưu lượng nước cấp.
- Nguyên nhân:  Bể ống nước thô STK 168 tại cầu Sông Cát, nhà máy đang sửa chữa, khắc phục sự cố. Dự kiến đến 17h ngày 13/10/2018 Nhà máy sẽ hoạt động cấp nước trở lại.

  
         Ngày cập nhật : 12/10/2018