Tiếp đón Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm

          Cập nhật ngày 18/11/2016
          Chiều ngày 14/11/2016, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm và có buổi làm việc tại trụ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình thuận (số 61 đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).


Đoàn tham quan làm việc tại trụ sở Trung Tâm.


          Tham dự buổi làm việc; về phía đoàn công tác tỉnh Quảng Bình có Ông Đặng Tiến Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, Ông Nguyễn Văn Được- Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình cùng các cá nhân đang công tác Phòng, Ban thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình; về phía tỉnh Bình Thuận có Ông Nguyễn Hữu Phước- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, Ông Lý Hữu Phước- Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận.

          Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình nêu rõ mục đích của chuyến tham quan là nghe trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nước sạch- vệ sinh môi trường nông thôn và kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh của các công trình cấp nước nông thôn.

          Trong báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động, Ông Nguyễn Văn Được- Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết: “Toàn tỉnh Quảng Bình có 108 công trình cấp nước tập trung nhưng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình chỉ trực tiếp quản lý, khai thác 03 công trình, 01 công trình do BQLDA quản lý, 104 công trình còn lại giao về cho địa phương khai thác, sử dụng. Điểm khó khăn nhất hiện nay là phần lớn các công trình trong tỉnh hiệu quả sử dụng thấp, nhiều công trình hư hỏng lớn, thậm chí một số chờ thanh lý, phần lớn công trình có quy mô nhỏ, công nghệ xử lý rất đơn giản, có công trình khai thác trực tiếp nguồn nước từ thiên nhiên và đưa vào sử dụng luôn, không qua hệ thống xử lý”. Ông Được cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý công trình sau đầu tư, đặc biệt là công tác hoạch toán công trình; tìm hiểu mô hình quản lý công trình cấp nước tập trung nào là hiệu quả nhất và kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng nước.

          Trong báo cáo tình hình hoạt động, ông Lý Hữu Phước- Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết: “Số lượng công trình cấp nước trong toàn tỉnh Bình Thuận khá ít: tổng cộng có 55 công trình, trong đó có 36 công trình được đánh giá là hoạt động hiệu quả, 13 công trình bình thường và 06 công trình hoạt động kém hiệu quả. Công trình có công suất lớn nhất là 14.000 m3/ngày, nhỏ nhất là 60 m3/ngày. Không có mô hình cộng đồng, hợp tác xã, UBND xã quản lý; chỉ có mô hình doanh nghiệp, tư nhân, Ban quản lý công trình công cộng huyện và Trung tâm Nước quản lý tập trung theo phương thức lấy nơi thuận lợi bù cho nơi khó khăn nên không có công trình cấp nước nào bị hư hỏng, phải ngưng hoạt động. Toàn tỉnh có 86 trong tổng số 108 xã/thị trấn khu vực nông thôn (đạt tỉ lệ 79,63 %) được cung cấp nước sạch từ các công trình cấp nước”.

          Kết thúc buổi làm việc, Ông Đặng Tiến Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Mô hình Trung tâm Nước sạch thực hiện quản lý các công trình cấp nước tập trung là mô hình chủ yếu, hiệu quả nhất; tại tỉnh Quảng Bình, các công trình cấp nước tập trung giao cho địa phương quản lý đều không phát huy được hiệu quả. Tỉnh Quảng Bình mong muốn sẽ chuyển dần mô hình quản lý như tỉnh Bình Thuận. Buổi làm việc hôm nay là một kênh trao đổi thông tin, hy vọng Trung tâm Nước tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ Trung tâm Nước tỉnh Quảng Bình trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý các công trình cấp nước tập trung nông thôn.


Ông Đặng Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình phát biểu ý kiến.


          Sau buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đã đi tham quan thực tế tại Nhà máy nước Thuận Bắc thuộc quản lý của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận.


          Một số hình ảnh:


Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình phát biểu ý kiến.


Thành phần đoàn Bình Thuận trong buổi làm việc.


Thành phần tham gia buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh Quảng Bình.


Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình tặng qùa lưu niệm cho Trung tâm Nước sạch tỉnh Bình Thuận.
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Tâm Nguyễn.