Đạt hai giải ba tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VII (2016 - 2017)

          Cập nhật ngày 20/10/2017
          Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VII (2016 - 2017), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) dự thi hai giải pháp và cả hai giải pháp đều đạt được giải ba.

          Hai giải pháp đoạt giải của Trung tâm là “Cải tiến kéo dài thời gian sử dụng thuốc thử tự pha DPD giảm chi phí kiểm tra clo dư trong mẫu nước cấp sinh hoạt” của tác giả Văn Công Liêm- chuyên viên Phòng Tổng hợp-Tổ chức-Hành chính và “Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trên nền Google Map trong quản lý tuyến ống, khách hàng, sự cố, ... và chống thất thoát nước” của tác giả Trần Bình Phước- Tổ phó Tổ Công nghệ thông tin thuộc Phòng Tổng hợp-Tổ chức-Hành chính.

          Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VII (Hội thi), tổng cộng có 128 giải pháp dự thi, trong đó khối giáo dục và đào tạo tham gia nhiều nhất với 60 giải pháp dự thi. Kết quả chấm thi không giải nhất, có 03 giải nhì và 09 giải ba, 36 giải khuyến khích. Ban Tổ chức đã lựa chọn 08 giải pháp trong số 48 giải pháp đạt giải gửi dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14.

          Nhận xét tại Hội nghị tổng kết Hội thi, Ban tổ chức Hội thi cho biết: “Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi được triển khai rộng rãi; số lượng giải pháp tham gia Hội thi vượt chỉ tiêu UBND giao và dàn trải nhiều lĩnh vực. Bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành và địa phương tham dự; Hội thi cũng đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp, trường học và người dân trong tỉnh; chất lượng giải pháp dự thi cũng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, tập trung ở các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, công nghệ thông tin; các giải pháp về y dược, tài nguyên môi trường, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, ... tham gia rất ít hoặc không có”.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có giải pháp dự thi đạt giải ba.
Tin bài: Khánh Nhân

Hình ảnh: Xuân Thanh