Triển khai “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” cấp tỉnh năm 2020.

          Cập nhật ngày 19/11/2020

          (binhthuan.gov.vn) Sáng 06/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” cấp tỉnh năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

          Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận được thực hiện từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới theo Hiệp định ký kết số 5739-VN ngày 10/3/2016 và được triển khai thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố. Bình Thuận là 1 trong 21 tỉnh trên cả nước được chọn tham gia Chương trình.

          Chương trình có mục tiêu cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án. Chương trình gồm 3 hợp phần, gồm: Cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá dự án.

          Theo số liệu Bộ chỉ số năm 2019, tỷ lệ hộ dân nông thôn toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,13%; trong đó, có 60,05% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung đạt 51,56 %.

          Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thuộc hợp phần trong kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn các huyện, xã. Đồng thời, thống nhất nội dung triển khai chương trình trong năm 2020 gồm: Triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 công trình cấp nước: Công trình cấp nước xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân và Công trình cấp nước xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam; nâng cấp, cải tạo các công trình cấp nước: xã Tân Phúc, Tân Đức, Tân Hà, Sông Phan, huyện Hàm Tân; xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam với dự kiến số đấu nối đạt được là 2.590 hộ. Đầu tư các công trình cấp nước - vệ sinh trường học và công trình cấp nước - vệ sinh trạm y tế còn lại; thực hiện hỗ trợ 426 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; phấn đấu 02 xã đạt vệ sinh toàn xã…Trích nguồn: BinhThuan.gov.vn