Tập huấn thông tin-giáo dục-truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông về cấp nước trong cộng đồng năm 2020.

          Cập nhật ngày 20/11/2020

          Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận để tổ chức tập huấn “thông tin-giáo dục-truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông về cấp nước trong cộng đồng năm 2020” cho hội viên Hội phụ nữ của 05 xã thuộc địa bàn cấp nước của công trình Mương Mán và công trình Tân Xuân; gồm: xã Mương Mán, xã Hàm Mỹ, Hàm Thạnh- huyện Hàm Thuận Nam; xã Tân Xuân, xã Tân Hà- huyện Hàm Tân.

          Công trình cấp nước Mương Mán và công trình cấp nước Tân Xuân sử dụng nguồn vốn đầu tư từ “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng thế giới” (Chương trình WB); được khởi công từ năm 2018; đến tháng 10 năm 2020, các công trình đã được bàn giao tạm cho Trung tâm để khai thác, vận hành, cung cấp nước cho người dân thuộc 05 xã nêu trên.

          Mục đích của buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước cho hội viên Hội phụ nữ, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước, góp phần tăng số hộ sử dụng nước máy từ công trình cấp nước Mương Mán và Tân Xuân.

          Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận được thực hiện từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới theo Hiệp định ký kết số 5739-VN ngày 10/3/2016 và được triển khai thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bình Thuận là một trong 21 tỉnh được chọn tham gia Chương trình WB. Mục tiêu của Chương trình WB là cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án. Chương trình gồm 3 hợp phần, gồm: Cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá dự án.          Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: