Tổ chức sinh hoạt tổng kết chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

          Cập nhật ngày 09/12/2022
          Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp khách sạn TTC Palace (số 01, đường Từ Văn Tư, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) tổ chức sinh hoạt tổng kết chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.          Tham dự buổi sinh hoạt tổng kết có đồng chí (đ/c) Trần Văn Liêm- Bí thư Đảng bộ bộ phận- Giám đốc Trung tâm; các đ/c là Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm và đại diện viên chức, lao động (VCLĐ) khối văn phòng Trung tâm.          Buổi sinh hoạt tổng kết chuyên đề được tổ chức theo hình thức “hội thi”, theo đó các đảng viên và VCLĐ tham dự được chia thành 07 nhóm (mỗi nhóm từ 11- 12 đ/c). Mỗi nhóm cử tối thiểu 02 đ/c đảng viên để trình bày và thảo luận về chủ đề đã được Ban tổ chức phân công; sau khi hoàn thành trình bày, nhóm trình bày và các nhóm còn lại được phép bổ sung nội dung sau khi được Ban Giám khảo cho phép. Tổng cộng có 07 chủ đề thảo luận được Ban tổ chức đưa ra như sau:

          1. Bản thân đã học tập và làm theo được gì về phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên theo đạo đức Hồ Chí Minh. Cần phải làm gì để phát huy được phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên và VCLĐ tại Trung tâm?

          2. Bản thân đã học tập và làm theo được gì về vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Nhận xét về vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hiện nay nói chung và đảng viên, lãnh đạo các bộ phận, đơn vị Trung tâm nói riêng?

          3. Nhận xét về năng lực công tác của đảng viên, VCLĐ Trung tâm và đảng viên, VCLĐ tại bộ phận công tác hiện nay? Đảng bộ bộ phận và Cơ quan cần phải làm gì để phát huy năng lực công tác của đảng viên và VCLĐ Trung tâm?

          4. Nhận xét về điểm mạnh và điểm yếu về năng lực công tác của đảng viên, VCLĐ Trung tâm và đảng viên, VCLĐ tại bộ phận công tác. Đảng viên, VCLĐ cần làm gì để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao?

          5. Nhận xét về công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, VCLĐ tại Trung tâm và bộ phận đang công tác; mặt được, chưa được và đề xuất, kiến nghị để xây dựng đội ngũ đảng viên, VCLĐ tâm huyết nghề nghiệp và đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao?

          6. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu về phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên, VCLĐ Trung tâm và đảng viên, VCLĐ tại bộ phận công tác. Đảng viên, VCLĐ cần làm gì để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong tình hình thực tế hiện nay?

          7. Nhận xét, đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, VCLĐ Trung tâm hiện nay? Trên cơ sở nhận xét, đánh giá nêu trên, kiến nghị và đề xuất giải pháp gì để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đảng viên, VCLĐ trong thời gian đến để đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao?

          Việc sinh hoạt tổng kết chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ bộ phận Trung tâm tổ chức định kỳ hàng năm với mục tiêu đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác, gương mẫu thực hiện của mỗi đảng viên, VCLĐ; nhất là người đứng đầu Cơ quan, các Phòng Nghiệp vụ, Đội Thi công; buổi sinh hoạt tổng kết chuyên đề đã tạo được bầu không khí tranh luận, thảo luận sôi nổi trong Đảng bộ, các đ/c đảng viên mạnh dạn thảo luận, đưa ra các kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tế tại đơn vị nhằm nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của VCLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác; đây cũng là một trong những hình thức tổ chức sáng tạo, đổi mới nhằm cải tiến phương thức sinh hoạt của Chi bộ, Đảng bộ Trung tâm, thu hút được sự tham gia tích cực của Đảng viên, VLCĐ.


          Một số hình ảnh...
Tin bài: Khánh Nhân.