Thông báo ngưng cấp nước và điều tiết nước luân phiên.

- Từ ngày 23/8/2021
- Nguyên nhân:  HTN Lương Sơn thiếu nước cấp cục bộ: Sáng hàng tuần từ 5h-10h thứ 2.4.6 chắn tất cả các tuyến bơm thôn Suối Nhuôm, 1 phần KP Lương Nam những ngày giờ khác bơm toàn tuyến.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 20/08/2021

- Từ ngày 15/10/2019, NMN Hàm Đức tạm ngưng nhận Giấy đăng kí lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng gia tăng nhanh, NMN Hàm Thuận Bắc và Hồng Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho khu vực xã Hàm Đức. Khi NMN Hàm Thuận Bắc và NMN Hồng Sơn tiếp tục đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn xã Hàm Đức, Trung tâm sẽ thông báo sau.

499VB 1336_T0 TT2019_VB 1336_T VB_HAM DUC_TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_BAN HANH.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 14/10/2019

- Từ 8 giờ - 17 giờ ngày 12/8/2022, tạm ngưng cấp nước khu vực từ Ngã Hai đến Phú Phong (dọc hai bên đường ĐT 707) thuộc NMN Hàm Mỹ.
- Nguyên nhân:  Đấu nối khoan đường để bổ sung nước.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 12/08/2022

- Từ ngày 08/4/2020, NMN Lương Sơn tạm ngưng nhận Giấy lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng nước của các hộ trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy tăng nhanh, trong khi Lương Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho các khu vực nói trên nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước thường xuyên hàng ngày cho toàn bộ dân cư trên địa bàn. Khi NMN Lương Sơn tiếp tục được đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và xã Sông Lũy. Trung tâm sẽ có thông báo sau. (Đính kèm file)

1547TT2020_VB 320_T0 TT VB_THONG BAO TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_LUONG SON.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 06/04/2020