Thông báo ngưng cấp nước và điều tiết nước luân phiên.

- Từ 7 giờ - 12 giờ ngày 25/11/2021, tạm ngưng cấp nước khu vực từ bến xe Dinh đến UBND xã Tân Tiến thuộc NMN Tân Hải.
- Nguyên nhân:  Đơn vị thi công đường ĐT719 đào bể ống D168.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 25/11/2021

- Từ 11 giờ - 19 giờ ngày 25/11/2021, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến NMN Sơn Lâm.
- Nguyên nhân:  Vệ sinh cụm xử lý.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 25/11/2021

- Từ 7 giờ - 17 giờ ngày 04/12/2021, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến NMN Tiến Lợi.
- Nguyên nhân:  Điện lực cúp điện.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 25/11/2021

- Từ 8 giờ - 16 giờ ngày 25/11/2021, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến NMN Tân Thắng,
- Nguyên nhân:  Điện lực cúp điện.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 24/11/2021

- Từ 12 - 18 giờ ngày 26/11/2021, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến NMN Hàm Kiệm.
- Nguyên nhân:  Sửa chữa tủ điện bơm cấp 2.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 24/11/2021

- Từ ngày 23/8/2021
- Nguyên nhân:  HTN Lương Sơn thiếu nước cấp cục bộ: Sáng hàng tuần từ 5h-10h thứ 2.4.6 chắn tất cả các tuyến bơm thôn Suối Nhuôm, 1 phần KP Lương Nam những ngày giờ khác bơm toàn tuyến.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 20/08/2021

- Thời gian thực hiện: ghi chỉ số, thu tiền sử dụng nước của khách hàng tháng 8/2021 cho đến khi có Thông báo thay thế.
- Nguyên nhân:  Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành); khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm hay nghi nhiễm COVID-19. Trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác và hỗ trợ của quý khách hàng.

1687VB 1170_T0 TT THONG BAO THUC HIEN CONG TAC GHI CHI SO_THU TIEN SU DUNG NUOC CUA KHACH HANG.signed.signed.pdf   

         Ngày cập nhật : 10/08/2021

- Thời gian thực hiện: ghi chỉ số, thu tiền sử dụng nước của khách hàng tháng 8/2021 cho đến khi có Thông báo thay thế.
- Nguyên nhân:  Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành); khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm hay nghi nhiễm COVID-19. Trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác và hỗ trợ của quý khách hàng.

1688VB 1170_T0 TT THONG BAO THUC HIEN CONG TAC GHI CHI SO_THU TIEN SU DUNG NUOC CUA KHACH HANG.signed.signed.pdf   

         Ngày cập nhật : 10/08/2021

- Thời gian thực hiện: ghi chỉ số, thu tiền sử dụng nước của khách hàng tháng 8/2021 cho đến khi có Thông báo thay thế.
- Nguyên nhân:  Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành); khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm hay nghi nhiễm COVID-19. Trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác và hỗ trợ của quý khách hàng.

1689VB 1170_T0 TT THONG BAO THUC HIEN CONG TAC GHI CHI SO_THU TIEN SU DUNG NUOC CUA KHACH HANG.signed.signed.pdf   

         Ngày cập nhật : 10/08/2021