Thông báo ngưng cấp nước và điều tiết nước luân phiên.

- Từ 28/9/2020, tạm ngưng cấp nước phần lớn Thôn Lâm Giang và một phần Phú Hoà thôn Hàm Trí (khu vực nước trời) thuộc NMN Thuận Bắc.
- Nguyên nhân:  Do Cty KTCTTT Bình Thuận xả tràn hồ sông Quao, nước lúc về làm bể trôi tuyến ống băng ngang dưới cầu Treo. NMN Thuận Bắc sẽ khắc phục sự cố cấp nước lại lúc nước rút.

  Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 28/09/2020

- Từ ngày 15/10/2019, NMN Thuận Bắc tạm ngưng nhận Giấy đăng kí lắp đặt thủy kế mới
- Nguyên nhân:  Do nguồn nước thô bị thiếu hụt, không đảm bảo lưu lượng cung cấp nước. Khi NMN vận hành ổn định và vẫn còn khả năng nâng công suất cấp nước để phục vụ cho khách hàng lắp thủy kế mới, Trung tâm sẽ có thông báo sau.

498VB 1335_T0 TT2019_VB 1335_T VB_THUAN BAC_TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_BAN HANH.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 14/10/2019

- Từ ngày 15/10/2019, NMN Hàm Đức tạm ngưng nhận Giấy đăng kí lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng gia tăng nhanh, NMN Hàm Thuận Bắc và Hồng Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho khu vực xã Hàm Đức. Khi NMN Hàm Thuận Bắc và NMN Hồng Sơn tiếp tục đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn xã Hàm Đức, Trung tâm sẽ thông báo sau.

499VB 1336_T0 TT2019_VB 1336_T VB_HAM DUC_TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_BAN HANH.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 14/10/2019

- Từ ngày 08/4/2020, NMN Lương Sơn tạm ngưng nhận Giấy lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng nước của các hộ trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy tăng nhanh, trong khi Lương Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho các khu vực nói trên nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước thường xuyên hàng ngày cho toàn bộ dân cư trên địa bàn. Khi NMN Lương Sơn tiếp tục được đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và xã Sông Lũy. Trung tâm sẽ có thông báo sau. (Đính kèm file)

1547TT2020_VB 320_T0 TT VB_THONG BAO TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_LUONG SON.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 06/04/2020

- Từ ngày 06 tháng 5 năm 2020, NMN Phú Long sẽ tạm ngưng nhận Giấy đăng ký lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng nước của các hộ trên địa bàn thị trấn Phú Long tăng nhanh, trong khi NMN Phú Long không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp nên khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước thường xuyên hàng ngày cho toàn bộ dân cư trên địa bàn thị trấn; nhất là trong thời gian cao điểm đối với các khu dân cư ở khu vực địa hình cao và xa NMN, áp lực nước sẽ rất yếu hoặc bị mất nước cục bộ. Khi NMN Phú Long tiếp tục được đầu tư nâng công suất cấp nước và Hệ thống nước sạch Hàm Thuận Bắc công suất 10.000 m3/ngày hoàn thành bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn thị trấn Phú Long, Trung tâm sẽ có thông báo sau. (đính kèm file)

1553TT2020_VB 490_T0 TT VB_PHU LONG_THONG BAO TAM NGUNG LAP DAT THUY KE MOI_T5-2020.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 05/05/2020