Thông báo ngưng cấp nước và điều tiết nước luân phiên.

- Từ 8h00 đến 17h00 ngày 24/11/2023, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến khu vực xã Tân Thắng, thôn 3 - Sơn Mỹ và một phần thôn 1 xã Sơn Mỹ dọc QL55, riêng khu vực xã Thắng Hải cúp nước từ 8h00 ngày 24/11/2023 đến 16h ngày 25/11/2023.
- Nguyên nhân:  Điện lực cúp điện.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian trên. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 20/11/2023

- Từ 8 giờ - 18 giờ ngày 27/11/2023, tạm ngưng cấp nước khu vực thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái.
- Nguyên nhân:  Khắc phục sự cố bể ống PVC 90 và tuyến ống PVC 73.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 27/11/2023

- Từ 9 giờ - 17 giờ ngày 28/11/2023, tạm ngưng cấp nước khu vực Khu phố 11, 13, 14 và một phần Khu phố 5, 10 và 12 thuộc NMN Mũi Né.
- Nguyên nhân:  Sự cố đường ống chuyển tải.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 28/11/2023

- Từ 9 giờ - 17 giờ ngày 28/11/2023, tạm ngưng cấp nước khu vực Khu phố 11, 13, 14 và một phần Khu phố 5, 10 và 12 thuộc NMN Mũi Né.
- Nguyên nhân:  Sự cố đường ống chuyển tải.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 28/11/2023

- Từ 14 giờ ngày 29/11/2023 đến 12 giờ ngày 30/11/2023, tạm ngưng cấp nước khu vực Suối Nhuôm thuộc NMN Lương Sơn.
- Nguyên nhân:  Bể ống 110 thôn Suối Nhuôm.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 29/11/2023

- Từ 8 giờ - 11 giờ ngày 25/11/2023, tạm ngưng cấp nước khu vực đường Tô Hiệu - khu phố 12 - Mũi Né.
- Nguyên nhân:  Xì ống PVC D90.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 25/11/2023

- Từ 11 giờ ngày 25/11/2023 đến khi khắc phục sửa chữa xong, tạm ngưng cấp nước tuyến ống tại vị trí km19 QL28 gần cầu vượt cao tốc nên các khu vực Hàm Trí, Hàm Phú có thể bị yếu nước hoặc thiếu nước.
- Nguyên nhân:  ĐVTC cao tốc múc bể.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 25/11/2023

- Từ 7 giờ - 17 giờ ngày 23/11/2023, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến NMN Ba Bàu, Thạnh Cần, Mương Mán và Mỹ Thạnh.
- Nguyên nhân:  Điện lực cúp điện.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 23/11/2023

- Từ ngày 27/10/2023, khu vực Hàm Liêm, Hàm Trí và Hàm Thắng có thể mất nước hoặc nước yếu
- Nguyên nhân:  Do NMN Cà Giang bị sự cố đang khắc phục sửa chữa và lưới điện không ổn định tại NMN Hàm Thuận Bắc.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 27/10/2023

- Từ ngày 08/4/2020, NMN Lương Sơn tạm ngưng nhận Giấy lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng nước của các hộ trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy tăng nhanh, trong khi Lương Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho các khu vực nói trên nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước thường xuyên hàng ngày cho toàn bộ dân cư trên địa bàn. Khi NMN Lương Sơn tiếp tục được đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và xã Sông Lũy. Trung tâm sẽ có thông báo sau. (Đính kèm file)

1547TT2020_VB 320_T0 TT VB_THONG BAO TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_LUONG SON.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 06/04/2020

- Từ ngày 15/10/2019, NMN Hàm Đức tạm ngưng nhận Giấy đăng kí lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng gia tăng nhanh, NMN Hàm Thuận Bắc và Hồng Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho khu vực xã Hàm Đức. Khi NMN Hàm Thuận Bắc và NMN Hồng Sơn tiếp tục đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn xã Hàm Đức, Trung tâm sẽ thông báo sau.

499VB 1336_T0 TT2019_VB 1336_T VB_HAM DUC_TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_BAN HANH.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 14/10/2019