Thông báo ngưng cấp nước và điều tiết nước luân phiên.

- Từ 11 giờ ngày 18/5/2023 cho đến khi khắc phục xong đoạn từ vị trí Km18 - Quốc lộ 28 đi Hàm Trí thuộc NMN Hàm Thuận Bắc.
- Nguyên nhân:  Do cao tốc múc bể tuyến ống, đơn vị thi công đang khắc phục, sửa chữa.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 18/05/2023

- Từ 06 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2023 cho đến khi sửa chữa khắc phục xong, NMN Long Hải tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ thôn Tân Hải và thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý.
- Nguyên nhân:  Sự cố, rò rỉ tại vị trí trước số nhà 100, đường Hai Bà Trưng, thôn Tân Hải, xã Long Hải (từ ngày 17 tháng 5 năm 2023 đến nay). (cụ thể đính kèm file)

1921VB 742 - 22-05-2023 - THONG BAO TAM NGUNG CUNG CAP NUOC_NMN LONG HAI (THON TAN HAI VA QUY HAI)_PHU QUY.pdf   Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 23/05/2023

- Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ 30 phút ngày 26/5/2023, tạm ngưng cấp nước toàn tuyến khu vực NMN Võ Xu.
- Nguyên nhân:  Điện lực cúp điện để bảo trì, nâng cấp đường dây.

  Rất mong Quý khách hàng vui lòng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 26/05/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: xã Thuận Hòa; thôn 4, cuối tuyến thôn 1, thôn 2, xã Hồng Sơn; cuối tuyến thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: khu phố Lập Vinh, Lập Bình, thị trấn Thuận Nam; thôn Lập Phước, 1 phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập; thôn tái định cư Ba Đăng, khu chợ Tân Hải thôn Hiệp Hòa, đường Tô Hiến Thành thôn Hiệp Lễ, thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi. thôn Phú Hưng, Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ; xã Hàm Cường; thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: thôn Thiện An, Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp; khu phố 9, 13, khu phố Long Sơn, phường Mũi Né.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài, xã Nam Chính, xã Đức Hạnh, xã Đức Tín.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là khu vực các xã: Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: Bản 1, xã La Ngâu; thôn 5, thôn 6, xã Măng Tố nước yếu vào giờ cao điểm ngày 30 Tết khoảng từ 14 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: thị trấn Lạc Tánh và xã Đức Thuận nước yếu vào giờ cao điểm ngày 30 Tết khoảng từ 14 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy, nhất là các khu vực: thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy; một phần khu phố Bắc Sơn, khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn; cuối tuyến thôn 2, xã Phan Sơn và cuối tuyến của xã Phan Lâm.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: xã Long Hải, xã Ngũ Phụng và xã Tam Thanh.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2023.
- Nguyên nhân:  Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sẽ tăng cao trong khi công suất các nhà máy nước có hạn, khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước nên có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực địa hình cao và xa Nhà máy; nhất là các khu vực: xã Hàm Đức; thôn Phú Thắng, thôn Phú Lập, xã Hàm Phú; khu phố Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm; thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng; xóm 8, thôn Bình An, thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính; Ngã tư Tân Nông, thôn 2, xã Hàm Liêm.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm và có kế hoạch dự trữ hoặc sử dụng tạm nguồn nước sinh hoạt khác trong thời gian sửa chữa. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 11/01/2023

- Từ ngày 23/8/2021
- Nguyên nhân:  HTN Lương Sơn thiếu nước cấp cục bộ: Sáng hàng tuần từ 5h-10h thứ 2.4.6 chắn tất cả các tuyến bơm thôn Suối Nhuôm, 1 phần KP Lương Nam những ngày giờ khác bơm toàn tuyến.

  Rất mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 20/08/2021

- Từ ngày 08/4/2020, NMN Lương Sơn tạm ngưng nhận Giấy lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng nước của các hộ trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy tăng nhanh, trong khi Lương Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho các khu vực nói trên nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước thường xuyên hàng ngày cho toàn bộ dân cư trên địa bàn. Khi NMN Lương Sơn tiếp tục được đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và xã Sông Lũy. Trung tâm sẽ có thông báo sau. (Đính kèm file)

1547TT2020_VB 320_T0 TT VB_THONG BAO TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_LUONG SON.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 06/04/2020

- Từ ngày 15/10/2019, NMN Hàm Đức tạm ngưng nhận Giấy đăng kí lắp đặt thủy kế mới.
- Nguyên nhân:  Do nhu cầu sử dụng gia tăng nhanh, NMN Hàm Thuận Bắc và Hồng Sơn không còn khả năng tăng thêm lượng nước cấp cho khu vực xã Hàm Đức. Khi NMN Hàm Thuận Bắc và NMN Hồng Sơn tiếp tục đầu tư nâng công suất cấp nước để bổ sung nguồn nước phục vụ cho các hộ có nhu cầu lắp đặt thủy kế mới trên địa bàn xã Hàm Đức, Trung tâm sẽ thông báo sau.

499VB 1336_T0 TT2019_VB 1336_T VB_HAM DUC_TAM NGUNG LAP DAT THUY KE_BAN HANH.signed.signed.pdf   Mong Quý Khách hàng thông cảm. Xin cám ơn!

         Ngày cập nhật : 14/10/2019