Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015: “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”

          Cập nhật ngày 6/8/2015
          Nhằm tăng cường thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn theo hướng bền vững, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã lựa chọn chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015 là “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”. Nhằm tăng cường thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn theo hướng bền vững, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã lựa chọn chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015 là “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”.


Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015: “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”.


          Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ ba tháng 9 hằng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia.

          Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994 và đến nay đã được các Bộ ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thông qua nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

          Dự kiến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015 sẽ tổ chức tại tỉnh Hưng Yên. Được biết, Hưng Yên là địa phương có nhiều hoạt động tích cực quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh mạnh của khu vực đồng bằng sông Hồng và là tỉnh thành có truyền thống và phong trào bảo vệ môi trường hiệu quả.

          Hiện cả nước đang tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện sâu rộng và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Trong đó hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.Trích nguồn: Website Trung tâm quốc gia Nước sạch và VSMTNT