Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước.

          Cập nhật ngày 12/10/2015
          BTO - Chiều 8/10, Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (BĐH) đã có cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trong 9 tháng của năm 2015 và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại. Ông Huỳnh Thanh Cảnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Ông Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu tại cuộc họp.


          Trong 9 tháng của năm 2015, hầu hết các công trình cấp nước trong tỉnh đều được quản lý, vận hành, khai thác tốt theo hướng chuyên nghiệp, duy trì tính bền vững và hiệu quả. Không có công trình bị hư hỏng phải ngưng hoạt động do sai sót về công tác chuẩn bị đầu tư, thi công và công tác quản lý vận hành công trình sau đầu tư. Chất lượng nước các công trình cấp nước được cải thiện, hầu hết đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Qua đó, góp phần nâng số xã đạt tối thiểu 50% số dân được sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT tính đến giữa năm 2015 đạt 47/96 xã, chiếm 48,96% tổng số xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và tăng 8 xã so với cuối năm 2014 (có 39/96 xã, chiếm 40,63 %). Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc huy động các nguồn vốn tín dụng từ Trung ương và địa phương cho các hộ gia đình vay để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình cấp nước sạch đã góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và có nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

          Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu cấp thiết trong đời sống hàng ngày. Đồng thời, là đòi hỏi bức bách trong bảo vệ sức khỏe, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Vì vậy, đề nghị BĐH tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; hoàn thành giải ngân 100% các nguồn vốn kế hoạch năm 2015 đúng quy định hiện hành. Các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước tập trung kế hoạch để hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cấp nước cho nhân dân, phát huy kịp thời hiệu quả đầu tư. Nâng cao hơn nữa nhận thức, hành vi của cộng đồng, nhất là phụ nữ và học sinh trong việc sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường… Ông Huỳnh Thanh Cảnh đề nghị các ngành, các cấp và địa phương cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ở các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 để đảm bảo cho việc xét đạt chuẩn tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường...


Trích nguồn: Báo Bình Thuận.
Website: http://baobinhthuan.com.vn