Hội nghị sơ kết mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch, 5 không 3 sạch vì hạnh phúc gia đình”

          Cập nhật ngày 28/10/2015
          Thực hiện Kế hoạch số 423-KH/BTV ngày 03/9/2015 của Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch, 5 không 3 sạch vì hạnh phúc gia đình” năm 2015, từ ngày 15/9/2015 đến ngày 06/10/2015 Hội Liên hiệp Phụ nữ tại 22 xã, thị trấn được chọn triển khai thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 đã tổ chức sơ kết mô hình và ước đạt một số kết quả như sau:

          - Tỷ lệ hộ ký bản cam kết thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại hộ gia đình đạt 90,12%;

          - Tỷ lệ hộ sử dùng nước giếng đào, giếng khoan hợp vệ sinh đạt 69,73%;

          - Tỷ lệ hộ lắp đặt nước máy vòi riêng đạt 34,17%;

          - Tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình vệ sinh nhà tiêu- nhà tắm- nước sinh hoạt đạt 84,41%;

          - Tỷ lệ hộ có giỏ rác gia đình và xử lý rác thải đúng nơi quy định đạt 83,47%.

          Nhìn chung, mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch, 5 không 3 sạch vì hạnh phúc gia đình” ban đầu được thành lập từ mô hình thí điểm với số lượng hội viên tham gia không quá 20 người; tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành mô hình đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm tạo điều kiện cho địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực như: tập huấn, mitting, diễu hành, truyền thanh trên hệ thống loa, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, sinh hoạt hội viên phụ nữ định kỳ hàng quý, vận động hội viên tham gia,… đến nay số lượng hội viên phụ nữ tham gia đã tăng đáng kể.

          Theo bà Nguyễn Thị Thu Thảo- Trưởng ban Tuyên giáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận: “Mô hình này tuy mới nhưng đem lại hiệu quả thiết thực, giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch, gìn giữ bảo vệ môi trường xung quanh góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên cũng cần nhân rộng mô hình này, khuyến khích thêm nhiều hội viên phụ nữ tham gia để mô hình phát huy hiệu quả ngày càng cao”.


          Một số hình ảnh của Hội nghị sơ kết “Tổ phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch, 5 không 3 sạch vì hạnh phúc gia đình”Tin bài - Hình ảnh: Minh Thiên