Xây dựng 40 công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

          Cập nhật ngày 15/10/2015
          BT- Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh đã đầu tư xây dựng 40 công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, nâng tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 92,67% (năm 2014).


Hệ thống cấp nước Tân Nghĩa, Hàm Tân


          Theo ông Lý Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh cho biết: Từ năm 2014 đến nay, trung tâm đã đầu tư trên 62,9 tỷ đồng xây dựng thêm 11 hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đã hoàn thành đưa vào sử dụng 9 công trình cấp nước sạch cho các hộ dân. Cụ thể là hệ thống nước Sông Lũy (Bắc Bình), nâng cấp mở rộng hệ thống nước Hồng Liêm, hệ thống nước Đông Tiến, hệ thống nước Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc); xây dựng bể lắng lọc xử lý hệ thống nước Nghị Đức (Tánh Linh) và hệ thống nước Bắc sông La Ngà (Đức Linh); nối mạng tuyến ống của hệ thống nước Ba Bàu - Hàm Thạnh - Hàm Cần; mở rộng hệ thống nước Hàm Minh (Hàm Thuận Nam). Hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt thêm các dự án: Nâng cấp mở rộng hệ thống nước Phú Quý, hệ thống nước Tà Pao (Tánh Linh), hệ thống nước Tân Thuận (Hàm Thuận Nam), tuyến ống cấp nước thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp (Phan Thiết), tuyến ống cấp nước Thuận Minh (Hàm Thuận Bắc).

          9 tháng năm 2015, trung tâm đã thực hiện giá trị khối lượng xây lắp các hệ thống nước trên 28.185 triệu đồng, đạt 92,2% kế hoạch năm, nhất là tập trung lực lượng công nhân, máy móc, thiết bị gấp rút thi công tuyến ống nước thô từ hồ Sông Dinh 3 về hệ thống nước Tân Nghĩa và nối mạng tuyến ống cấp nước hệ thống nước Tân Nghĩa - Tân Minh (Hàm Tân); lắp đặt tuyến ống nước thô cho Nhà máy nước Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc) để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô năm nay. Hiện tại, trung tâm đang quản lý, vận hành 40 công trình cấp nước sinh hoạt tại 9 huyện, thị xã, thành phố, với tổng công suất 29.099 m3 nước/ngày và sản xuất nước trong 9 tháng năm 2015 được 8,32 triệu m3, phục vụ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 41.500 hộ dân. Thông qua các hoạt động sản xuất, dịch vụ, trung tâm đã thực hiện doanh thu trên 48,3 tỷ đồng, đạt 83,27% kế hoạch năm và phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương di dời xong các tuyến ống cấp nước nằm trong khu vực mở rộng quốc lộ IA. Hoàn thành số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2014 của tỉnh và thẩm định tiểu tiêu chí 17.1 về cấp nước hợp vệ sinh, nước sạch năm 2014 của các xã xây dựng nông thôn mới.

          Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, trung tâm đã phát động phong trào thi đua đóng góp sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các phòng, đơn vị, thu hút 150 cán bộ, công nhân viên tham gia, trong đó có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng xét khen thưởng và 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Sở Nông nghiệp - PTNT xem xét, công nhận. Ban hành các sổ tay vận hành công trình cấp nước phù hợp, làm cơ sở cho công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý, vận hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ các lĩnh vực hoạt động của đơn vị và quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập huấn công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kiểm soát nội bộ và cấp cứu tai nạn.


Trích nguồn: Báo Bình Thuận.
Website: http://baobinhthuan.com.vn