TIẾP ĐÓN ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN THAM QUAN, HỌC HỎI KINH NGHIỆM

          Cập nhật ngày 29/9/2016
          Sáng ngày 26/9/2016, Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định đã có chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại Trung tâm Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình thuận (Trung tâm).

          Số lượng đoàn tham quan gồm 20 người, Trưởng đoàn là ông Vương Duy Nam- Chủ tịch Hội đồng quản trị; đoàn tham quan đã có buổi làm việc tại trụ sở Trung tâm (61 Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), sau đó tham quan thực tế tại Cụm cấp nước Thuận Bắc.

          Một số hình ảnh:


Đoàn tham quan làm việc tại trụ sở Trung Tâm.


Đoàn tham quan tặng quà lưu niệm cho Trung Tâm.


Ông Vương Duy Nam - Chủ tịch hội đồng quản trị - Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc.


Ông Lý Hữu Phước - Giám đốc Trung tâm trình bày tổng quan về tình hình hoạt động của Trung tâm.


Tham quan hệ thống lắng Lamen tại cụm cấp nước Thuận Bắc.


Tham quan hệ thống châm hóa chất tại cụm cấp nước Thuận Bắc.


Đoàn tham quan và cán bộ Trung tâm chụp hình lưu niệm tại cụm cấp nước Thuận Bắc.

Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: TamNguyen.