HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP- TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH VÀ BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CẤP NƯỚC.

          Cập nhật ngày 21/9/2016
          Sáng ngày 17/9/2016, tại trụ sở làm việc (61 Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình thuận (Trung tâm Nước sạch) tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, lao động lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp- Tổ chức- Hành chính đối với bà Ngô Minh Hương (hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp- Tổ chức- Hành chính) và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Cấp nước đối với bà Trần Thị Thu Cúc.


Ông Lý Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm nêu một số kết luận tại Hội nghị.


          Tham dự Hội nghị có ông Lý Hữu Phước- Giám đốc Trung tâm- Chủ trì Hội nghị, ông Trần Văn Liêm- Phó Giám đốc Trung tâm cùng lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Trưởng trạm Cấp nước Khu vực, Cụm trưởng/Tổ trưởng các Cụm cấp nước/Hệ thống nước và viên chức, lao động (VCLĐ) bộ phận văn phòng.

          Sau khi bà Ngô Minh Hương và bà Trần Thị Thu Cúc trình bày Bản tự kiểm cá nhân; Chương trình hành động; Bản đánh giá hoạt động Cơ quan và các đơn vị, bộ phận trực thuộc; ... Các VCLĐ tham dự Hội nghị đã có rất nhiều ý kiến chất vấn, góp ý đối với bà Hương và bà Cúc trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Cơ quan như: thu hồi nợ, giao tiếp khách hàng, xây dựng chất lượng dịch vụ, công nghệ xử lý nước, giá nước, xây dựng văn hóa tổ chức, kiểm tra năng lực, tuyển dụng, bố trí nhân sự, đoàn kết nội bộ, công tác văn thư- lưu trữ, …

          Trong số các ý kiến góp ý của VCLĐ tham dự Hội nghị, đa số VCLĐ công tác tại các công trình cấp nước đều nhận xét bà Cúc nhiệt tình, hòa đồng, tinh thần trách nhiệm cao, tạo được sự gắn bó, quý mến trong tập thể; tuy nhiên bà Cúc cần quan tâm hơn đến công tác thu hồi nợ xấu tại các công trình cấp nước và đưa nhiệm vụ này vào Chương trình hành động. Theo nhận xét của Giám đốc Trung tâm và một số VCLĐ tham dự, Chương trình hành động của bà Hương và bà Cúc còn chưa cụ thể, chưa có điểm mới, chỉ định tính chứ chưa có định lượng, … Giám đốc Trung tâm đề nghị bà Hương và bà Cúc điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động để tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm.

          Các ý kiến góp ý của VCLĐ đều được bà Hương và bà Cúc tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.

          Kết luận tại Hội nghị, ông Lý Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm nhận xét: “Cách trình bày các nội dung báo cáo nhìn chung có sự thay đổi, có tiến bộ hơn; tuy nhiên cũng cần cố gắng để làm sao thu hút người nghe nhiều hơn”. Đối với vấn đề thu hồi nợ tiền sử dụng nước tại các công trình cấp nước, phòng Quản lý Cấp nước cần rà soát, thống kê lại số liệu công nợ tại tất cả các công trình cấp nước và đề xuất phương án xử lý. Có thể xem xet dự thảo quy định thanh toán lương hàng tháng của VCLĐ tại các công trình cấp nước dựa trên cơ sở tiền nước thu được để nâng cao trách nhiệm đối với việc thu hồi công nợ. Ông Phước còn đề nghị phải đặc biệt lưu ý các trường hợp ghi khống chỉ số tiêu thụ nước và trường hợp khách hàng chuyển khoản không đủ số tiền nước sử dụng hàng tháng.

          Đối với bà Hương, Giám đốc Trung tâm yêu cầu cần thực hiện ngay việc xây dựng quy chế về tiếp nhận nhân viên mới, hoặc có thể xây dựng thành quy trình ISO, theo đó nêu cụ thể người được phân công hướng dẫn tập sự cần hướng dẫn các nội dung gì cho nhân viên tập sự, … Đối với công tác lưu trữ, phòng Tổng hợp- Tổ chức- Hành chính có thể liên hệ với Chi cục Văn thư- Lưu trữ để được hướng dẫn trực tiếp, mặc dù công tác này không khó nhưng đây là lĩnh vực mới nên trong triển khai còn lúng túng.

          Sau khi Hội nghị kết thúc, bà Ngô Minh Hương và bà Trần Thị Thu Cúc đã điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động cụ thể theo yêu cầu của Hội nghị. Toàn thể VCLĐ Trung tâm đều có thể cho ý kiến tín nhiệm trên website nội bộ của cơ quan.
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Xuân Thanh.