Tổ chức kiểm tra năng lực thực tế công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước năm 2016.

          Cập nhật ngày 20/9/2016
          Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 27/8/2016, tại trụ sở làm việc (61 Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận); Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận (Trung tâm) đã tổ chức kiểm tra năng lực về công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước đối với 142 viên chức lao động (VCLĐ) đang trực tiếp quản lý và vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.


Quang cảnh buổi kiểm tra lý thuyết.


          Nội dung kiểm tra tập trung vào bốn phần chính là: Xử lý nước (gồm xác định liều lượng hóa chất xử lý nước tối ưu; thao tác sử dụng, bảo quản, hiệu chuẩn các thiết bị kiểm tra chất lượng nước tại hiện trường; …); vận hành điện (gồm an toàn điện, vận hành tủ điện điều khiển bơm, thực hành đo thử kiểm tra thiết bị trong tủ điện, kiến thức về biến tần, PLC, …); vận hành Clo (an toàn Clo, nguyên lý hoạt động máy châm Clo, thao tác xử lý sự cố về Clo, …) và nghiệp vụ hồ sơ (gồm giá nước, thủ tục ngưng cấp nước, kiểm định thủy kế, tra cứu thông tin thiết bị, khách hàng, thực hành trên máy tính, ..). Theo đó mỗi lãnh đạo Cụm cấp nước/Hệ thống nước thì kiểm tra hai trong bốn nội dung trên, còn nhân viên Cụm cấp nước/Hệ thống nước thì chỉ kiểm tra một trong bốn nội dung trên.

          Mỗi cá nhân đều trải qua hai nội dung kiểm tra là lý thuyết và thực hành (kiểm tra kỹ năng thực tế), trong đó phần lý thuyết chiếm 40% số điểm và phần thực hành chiếm 60% số điểm. Riêng phần kiểm tra thực hành xử lý sự cố Clo được tiến hành tại Cụm cấp nước Thuận Bắc.


Quang cảnh buổi kiểm tra lý thuyết.


          Kết quả có 139/142 VCLĐ có tham gia kiểm tra, 03 VCLĐ vắng có lý do, không tham gia kiểm tra. Trong số 139 VCLĐ tham gia kiểm tra đều có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, không có VCLĐ nào có kết quả không đạt. Trong số các nội dung kiểm tra thì nội dung “nghiệp vụ hồ sơ” có nhiều VCLĐ đạt loại xuất sắc và giỏi; nội dung “vận hành điện” không có VCLĐ nào đạt từ loại giỏi trở lên.

          Việc kiểm tra năng lực công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước được Trung tâm thực hiện định kỳ hai năm/lần nhằm mục đích đích đưa hoạt động cấp nước nông thôn của Trung tâm phát triển, chuyên nghiệp hơn, từng bước tiếp cận với công nghệ hiện đại; xây dựng lực lượng VCLĐ có phẩm chất tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, thực hành thành thạo, đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện thúc đẩy phong trào và ý thức tự học tập vươn lên, tự hoàn thiện khắc phục bản thân trong tập thể VCLĐ.

          Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra năng lực định kỳ năm 2016:

Xếp loại Nội dung kiểm tra năng lực
Xử lý nước Điện An toàn Clo Nghiệp vụ hồ sơ
Xuất sắc 0,0% 0,0% 0,0% 7,9%
Giỏi 17,0% 0,0% 5,6% 42,1%
Khá 28,3% 17,5% 37,0% 34,2%
Trung bình 54,7% 82,5% 53,7% 15,8%

          - Ghi chú:

                    + Loại Xuất sắc: 9 ≤ điểm kiểm tra ≤ 10

                    + Loại Giỏi: 8 ≤ điểm kiểm tra < 9

                    + Loại Khá: 7 ≤ điểm kiểm tra < 8

                    + Loại Trung bình: 5 ≤ điểm kiểm tra < 7


          Một số hình ảnh:


Kiểm tra nội dung JarTest và sử dụng, bảo quản các loại thiết bị đo


Kiểm tra thực hành xử lý sự cố Clo


Thực hành thao tác đẩy bình Clo xuống hố vôi trung hòa để khắc phục sự cố rò rỉ CloAnh Lương Văn Thắng, Cụm cấp nước Giang Tiến thực hành phần kiểm tra JarTest


Anh Đinh Hữu Hà, Cụm cấp nước Lạc Tánh thực hành phần kiểm tra JarTest


Kiểm tra nội dung sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo


Kiểm tra nội dung vận hành điện


Kiểm tra nội dung nghiệp vụ hồ sơ


Anh Nguyễn Thanh Lâm và anh Phan Văn Trúc thực hành nội dung nghiệp vụ hồ sơ
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Hồng Phước - Bích Vân.