Hội nghị đại biểu viên chức lao động Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

          Cập nhật ngày 16/01/2019
          Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2018 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức lao động (VCLĐ) năm 2018 vào sáng ngày 12/01/2019 tại Hội trường khách sạn Bình Minh (số 215, đường Lê Lợi, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

          Tham dự Hội nghị có bà Lê Thị Thu- Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Văn Quyên- Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 120 VCLĐ Trung tâm, bao gồm: Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Đội Thi công, Cụm trưởng/Tổ trưởng các Cụm cấp nước/Hệ thống nước và VCLĐ khối văn phòng, các công trình cấp nước (CTCN); đại diện cho 216 VCLĐ Trung tâm.


Bà Lê Thị Thu và tập thể VCLĐ nữ tham dự Hội nghị.


          Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Đăng Chúc- Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Trung tâm năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; theo đó; trong năm 2018 Trung tâm đã đạt được một số kết quả như sau:


Ông Nguyễn Đăng Chúc- Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm năm 2018.


          - Hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018 về nguồn thu các hoạt động sản xuất-dịch vụ; đạt 113,12 % kế hoạch, tăng 13,61% so với năm 2017;

          - Các CTCN đều phát huy hiệu quả, đảm bảo cấp nước liên tục, hầu hết các CTCN đều đạt QCVN 01 và QCVN 02 của Bộ Y tế;

          - Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định nhà nước;

          - Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục được phát huy, góp phần công khai, minh bạch các lĩnh vực hoạt động của đơn vị;

          - Tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho VCLĐ với mức thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng.

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phạm Văn Quyên- Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Năm 2018, Công đoàn cơ sở Trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu, duy nhất chỉ có Công đoàn Trung tâm có bảng chấm điểm đạt 99/100 điểm. Phong trào tham gia sáng kiến-cải tiến trong đoàn viên Công đoàn Trung tâm rất tốt. Trong năm 2018, có 91 VCLĐ có sáng kiến-cải tiến, trong đó có nhiều sáng kiến-cải tiến được công nhận. Công đoàn Trung tâm cần căn cứ phong trào của ngành để phát động trong VCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào như: phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; hội nhập phát triển; chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới; thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... Bên cạnh những thành tích đạt được, cũng còn một số tồn tại cần khắc phục như: công tác lãnh đạo điều hành chưa sâu sát; năng lực, kinh nghiệm của một số VCLĐ chưa đáp ứng yêu cầu; cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho số VCLĐ chưa đạt yêu cầu- đây cũng là trách nhiệm của Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn”.

          Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, ông Lý Hữu Phước- Giám đốc Trung tâm kết luận: “Năm 2018 Trung tâm đã đạt được một số kết quả như: tất cả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch được giao; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả hóa đơn điện tử và thực hiện ghi-thu đồng thời tiền sử dụng nước; chuyển giao các phần mềm công nghệ thông tin cho một số Trung tâm Nước các tỉnh; hoạt động cấp nước mặc dù còn thiếu nước cục bộ nhưng cơ bản ổn định; không để xảy ra các sự cố về an toàn lao động, đặc biệt là sự cố về an toàn clo; tổ chức được một chuyến tham quan du lịch cho VCLĐ; tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, không có đơn khiếu nại tố cáo; các kết quả thanh tra kiểm toán không có sai sót gì lớn. Bên cạnh đó mặt đạt được, vẫn còn một số tồn tại nhược điểm cần khắc phục như: vốn đầu tư còn rất hạn chế trong khi nhu cầu rất cao; chất lượng nước tại một số công trình còn chưa đảm bảo; một vài cá nhân vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan; tỷ lệ nợ tiền nước còn cao, một số CTCN còn giữ tiền mặt nhiều; một số công việc trọng tâm còn triển khai chậm như xây dựng giá nước, khoán các loại chi phí (máy post) ...; tiến độ thi công công trình còn chậm; vệ sinh công nghiệp tại nhiều CTCN còn chưa tốt ...”


Ông Lý Hữu Phước- Giám đốc Trung tâm điều hành thảo luận tại Hội nghị.


          Ông Lý Hữu Phước cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như sau:

          - Tiếp tục triển khai ghi-thu đồng thời tại tất cả các công trình cấp nước;

          - Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh công nghiệp;

          - Cải thiện chất lượng nước tại Hệ thống nước Phú Long;

          - Hoàn thành các công trình cấp nước mới như: Tân Thuận, Mương Mán, Tân Xuân;

          - Bổ sung công suất cho các công trình: Phú Quý, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Kiệm, Đông Giang;

          - Tiếp tục chuyển giao phần mềm công nghệ thông tin cho các đơn vị có nhu cầu và tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho VCLĐ, đặc biệt các VCLĐ chưa qua đào tạo;

          - Phấn đấu tạo việc làm và thu nhập cho VCLĐ bằng hoặc cao hơn năm 2018.

          Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ X (2019-2020) gồm 5 thành viên:

          - Ông Lê Nhật Nam (Trưởng trạm Cấp nước khu vực 2 thuộc Phòng Quản lý Cấp nước),

          - Ông Lê Quang Phong (Trưởng trạm Cấp nước khu vực 1 thuộc Phòng Quản lý Cấp nước),

          - Ông Trần Văn Thảo (Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật và Xây dựng công trình),

          - Ông Lê Đỗ Thanh Vỹ (Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Tài chính),

          - Ông Nguyễn Hữu Thanh (Nhân viên Đội Thi công).


Ông Lê Nhật Nam thay mặt Ban Thanh tra nhân dân đọc cam kết trước Hội nghị.


          Kết thúc Hội nghị, Bà Trần Thị Thu Cúc- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm đã phát động phong trào thi đua năm 2019; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Đội Thi công, đại diện các Tổ Công đoàn cùng thực hiện ký kết thi đua năm 2019.


Bà Trần Thị Thu Cúc- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018.          Một số hình ảnh :Bà Nguyễn Thị Chơn- Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính báo cáo công khai tài chính năm 2017.


Ông Lê Duy Tân- Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên báo cáo tổng kết hoạt động Chi đoàn năm 2018.


Ông Nguyễn Tiến Hải- Cụm cấp nước Lạc Tánh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.


Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ X (2019-2020).


VCLĐ bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ X (2019-2020).


Tổ kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu.


Nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ X (2019-2020).


Trao Giấy biểu dương cho các tập thể có thành tích trong công tác năm 2018.


Trao Giấy biểu dương cho các cá nhân đạt lao động tiên tiến và được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen.


Đại diện các Tổ Công đoàn ký kết thi đua năm 2019.


Đại diện các Tổ Công đoàn ký kết thi đua năm 2019.
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Ngọc Huy.