Kết quả tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII(2018-2019).

          Cập nhật ngày 18/10/2019
          Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (2018 - 2019), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) dự thi 04 giải pháp và có 02 hai giải pháp đạt giải ba, 01 giải pháp đạt giải khuyến khích.


Cac vien chuc lao dong Trung tam co giai phap dat giai ba va giai khuyen khich.


          Hai giải pháp đoạt giải ba của Trung tâm là:

          - “Sử dụng hệ thống tuần hoàn bùn để xử lý nguồn nước thô có độ đục thấp, pH thấp khai thác từ các giếng đào tại Nhà máy nước (NMN) Hàm Đức, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc” của tác giả Lê Duy Tân (Phòng Quản lý Cấp nước) và Trần Hữu Thừa (Cụm cấp nước Phú Đức);

          - “Phần mềm quản lý khách hàng và hóa đơn điện tử” của tác giả Trần Bình Phước (Tổ Công nghệ thông tin thuộc Phòng Tổng hợp-Tổ chức-Hành chính).

          Giải pháp đoạt giải khuyến khích là: “Cải tại Cụm xử lý lắng Lamen NMN Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” của tác giả Lê Đình Báu (Phòng Quản lý Cấp nước).

          Ngoài ra, tập thể Trung tâm còn được Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (2018-2019)”.

          Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (Hội thi), tổng cộng có 116 giải pháp dự thi, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo tham gia nhiều nhất với 61 giải pháp dự thi.

          Trong tổng số 116 giải pháp có 31 giải pháp đạt giải như sau: không có giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 22 giải khuyến khích. Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 trong số 31 giải pháp đạt giải gửi dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.

          Nhận xét tại Hội nghị tổng kết Hội thi, Ban tổ chức Hội thi cho biết: “Công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi được triển khai rộng rãi; số lượng giải pháp tham gia Hội thi vượt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành và địa phương tham dự; Hội thi cũng đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp, trường học và người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường công nghệ thông tin; các giải pháp về y dược, cơ khí tự động, xây dựng, hóa chất, năng lượng, ... tham gia rất ít”.          Một số hình ảnh :Ông Trần Bình Phước và ông Lê Duy Tân và các cá nhân các đơn vị khác nhận giải ba tại Lễ tổng kết.


Ông Lê Đình Báu và các cá nhân các đơn vị khác nhận giải khuyến khích tại Lễ tổng kết.


Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể có thành tích cao tại Hội thi.
Tin bài: Khánh Nhân.

Hình ảnh: Bình Phước.