Đại hội Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025.

          Cập nhật ngày 22/6/2022
          Vào ngày 07 tháng 6 năm 2022, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025 tại Hội trường khách sạn Bình Minh (số 215 Lê Lợi, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).          Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025 được Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn làm Đại hội điểm các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.          Tham dự Đại hội có đồng chí (đ/c) Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên BCH Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Phó Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đ/c Lưu Quyết Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đ/c Trần Văn Liêm - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm; đ/c Lương Đăng Khánh - Bí thư Chi bộ Cấp nước Trung tâm; các đ/c cấp ủy đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đ/c đại diện BCH Công đoàn cơ sở, BCH Chi Đoàn Thanh niên Trung tâm; đại diện viên chức lao động là cảm tình Đảng cùng 26 đ/c đảng viên Chi bộ Văn phòng.

          Đại hội đã tổng kết hoạt động của Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; theo đó trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo thực hiện tốt 06 lĩnh vực hoạt động chủ yếu sau:        1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và an ninh, quốc phòng;

          2. Lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng;

          3. Xây dựng công tác tổ chức, cán bộ;

          4. Xây dựng hoạt động đoàn thể chính trị - xã hội và xây dựng cơ quan;

          5. Thực hiện công tác xây dựng Chi bộ;

          6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;

          Trong hai năm 2020-2021, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp là 87,352 tỷ đồng/85,762 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; hoàn thành, đưa vào sử dụng 15 danh mục công trình cấp nước, góp phần tăng tỉ lệ dân nông thôn toàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến cuối năm 2021 đạt 98,64%, trong đó có 66,69 % dân số nông thôn toàn tỉnh sử dụng nước đạt QCVN 02/BYT.

          Qua đánh giá chung, bên cạnh các các ưu điểm như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra; việc làm, thu nhập, đời sống của VCLĐ ổn định; xây dựng đội ngũ viên chức lao động cơ quan có trình độ về lý luận, về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tình hình chính trị tư tưởng, an ninh trật tự, đoàn kết nội bộ tiếp tục được giữ vững; … Đại hội còn nêu ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như sau:

          - Sinh hoạt chi bộ tuy có cải tiến nhưng kết quả đạt được chưa cao;

          - Việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản dự thảo nhất là các Nghị quyết chuyên đề chưa được đảng viên dành nhiều thời gian nghiên cứu;

          - Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, một số công việc tính phối hợp, chủ động, linh hoạt chưa cao, chưa chặt chẽ, chưa khoa học, chuyên nghiệp;

          - Công tác quản lý tài chính, kế toán chưa đổi mới kịp so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan;

          - Công tác tổng hợp, theo dõi, báo cáo vẫn còn một số trường hợp chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ;

          - Phương thức, nội dung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Văn Liêm - Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm cho biết:          “Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn có những mặt hạn chế, do chịu tác động các yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng có thể khẳng định Chi bộ Văn phòng có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại; đề nghị Đại hội cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          Thứ nhất, từ nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm rút ra các bài học kinh nghiệm và các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường mối đoàn kết, gắn bó trong nội bộ cấp ủy, chi bộ và viên chức lao động;

          Thứ hai, về nội dung, phương thức lãnh đạo của Chi bộ cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá để giải quyết từng bước những khó khăn, vướng mắc hiện nay nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Chi bộ, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể mạnh về lực lượng, vững về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời gian đến;

          Thứ ba, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giúp đỡ đảng viên khắc phục khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

          Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đ/c như sau:

          1. Đ/c Trần Văn Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm- giữ chức vụ Bí thư;

          2. Đ/c Nguyễn Thị Chơn - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính giữ chức vụ Phó Bí thư;

          3. Đ/c Đào Minh Triều - Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật và Xây dựng công trình - Chi ủy viên;

             4. Đ/c Trần Văn Khoa - Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Tài chính - Chi ủy viên;

             5. Đ/c Nguyễn Thị Quốc Trung - Chuyên viên Phòng Quản lý kỹ thuật và Xây dựng công trình - Chi ủy viên.          Một số hình ảnh Đại hội...
Tin bài: Khánh Nhân.