Tổ chức Hội nghị triển khai “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” cấp tỉnh năm 2022.

          Cập nhật ngày 24/9/2022
          Được sự ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2550/SNN-KHTC ngày 19 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới” cấp tỉnh năm 2022 (Chương trình) vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường khách sạn Bình Minh (số 211 Lê Lợi, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).


Ông Trần Văn Liêm, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị.


          Hội nghị triển khai Chương trình năm 2022 với mục đích chủ yếu là làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu đạt được của các dự án về cấp nước và vệ sinh nông thôn theo Kế hoạch Chương trình năm 2022 được phê duyệt; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các dự án thành phần.

          Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban ngành: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; đại diện Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân, UBND các xã: Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, Tân Hà, Sông Phan, Tân Đức, Tân Phúc.

          Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung- Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về mục tiêu, chỉ tiêu đạt được, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên liên quan, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2022 đối với Tiểu hợp phần 1 “Cấp nước cho cộng đồng dân cư” trong Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn.

          Bà La Thị Mỹ Linh- đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận báo cáo về kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc thực hiện Chương trình từ 2017 đến năm 2022 đối với Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn và một phần Hợp phần 3: Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình ngành y tế.

          Ông Lê Kim Phụng - đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc thực hiện Chương trình từ 2017 đến năm 2022 đối với Tiểu hợp phần 2 “Cấp nước và Vệ sinh cho trường học” trong Hợp phần 1 và một phần Hợp phần 3- Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình ngành giáo dục.

          Sau nghe báo cáo của các đơn vị, các đại biểu đã tham gia nhiều thảo luận, góp ý cho Chương trình, đặc biệt các địa phương đều mong muốn các công trình cấp nước sớm được hoàn thiện, bàn giao, đưa vào hoạt động để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại các xã được hưởng lợi từ Chương trình, ngoài ra sau khi công trình hoạt động ổn định thì đơn vị quản lý, vận hành nên có phương án mở rộng tuyến ống để cấp nước thêm cho các khu dân cư nằm ngoài địa bàn cấp nước của Chương trình hiện nay.

          Ông Trần Văn Liêm- đại diện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã chủ trì thảo luận, giải đáp các thắc mắc và tiếp nhận các ý kiến phản ảnh có liên quan để thống nhất các nội dung triển khai Chương trình năm 2022.

          Một số hình ảnh Hội nghị...


Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Tiểu hợp phần 1 “Cấp nước cho cộng đồng dân cư”.


Bà La Thị Mỹ Linh, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Hợp phần 2- Vệ sinh nông thôn và một phần Hợp phần 3- Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá ngành y tế


Ông Lê Kim Phụng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về kết quả thực hiện Tiểu hợp phần 2 “Cấp nước và Vệ sinh cho trường học”


Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.


Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.Tin bài: Khánh Nhân

Hình ảnh: Xuân Thanh