Tập huấn thông tin-giáo dục-truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông về cấp nước trong cộng đồng, các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch năm 2022.

          Cập nhật ngày 12/10/2022
          Từ ngày 23 tháng 9 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận tổ chức 06 lớp tập huấn “thông tin-giáo dục-truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông về cấp nước trong cộng đồng, các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số” cho Chi hội trưởng, Tổ trưởng, thành viên Tổ mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch, 5 không - 3 sạch vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” và hội viên Hội phụ nữ tại các thôn của 06 xã: Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam); Sông Phan, Tân Đức, Tân Phúc (huyện Hàm Tân) với số lượng 20 người/lớp.

          Mục đích của buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước cho hội viên Hội phụ nữ, phát huy hiệu quả sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước, góp phần tăng số hộ sử dụng nước máy từ các công trình cấp nước tập trung được đầu tư tại các xã nêu trên.

          Dự án cấp nước cho các xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) và Tân Hà, Sông Phan, Tân Đức, Tân Phúc (huyện Hàm Tân) sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng thế giới (Chương trình WB); đến nay các công trình đang được Chủ đầu tư bàn giao cho Trung tâm để khai thác, vận hành, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thuộc các xã nêu trên.

          Chương trình WB đã thực hiện tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng từ năm 2013; năm 2016 mở rộng ra 21 tỉnh bao gồm 14 tỉnh miền núi phí bắc, 5 tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận là vùng khan hiếm nước. Đây là điểm nhấn quan trọng và là bước kế tiếp trong việc cấp nước sạch và vệ sinh cho người dân nông thôn trong bối cảnh Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kết thúc. Mục tiêu của Chương trình là cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án. Chương trình gồm 3 hợp phần là: Cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá dự án.


          Một số hình ảnh tại buổi tập huấn...