Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống nước Ba Bàu.

          Cập nhật ngày 07/4/2023
          Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống nước Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

          Theo đó, mục tiêu đầu tư là nâng công suất Hệ thống nước Ba Bàu để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hiện nay của nhân dân ở khu vực các xã Hàm Thạnh, Hàm Mỹ, Mương Mán, Hàm Kiệm, Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam. Về quy mô đầu tư, xây dựng mới 1 cụm xử lý nước có kết cấu bê tông cốt thép với công suất 2.500 m3/ngày, đêm; 1 bể chứa nước sạch có kết cấu bê tông cốt thép với thể tích 500 m3 và đường ống kỹ thuật công nghệ, phụ kiện kèm theo. Đây là dự án nhóm C, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 5,992 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai 3 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 bố trí cho phần còn lại 2,992 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2023, tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam theo hình thức nâng cấp và đầu tư mới.


Công trình cấp nước Ba Bàu.


          UBND tỉnh giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm hoàn thành việc lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đầu tư, đưa công trình vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện cân đối nguồn vốn đầu tư dự án trong kế hoạch trung hạn, hướng dẫn thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định công tác sử dụng, quản lý vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật.


Khảo sát tại công trình cấp nước Ba Bàu.


          Trước đó trong tháng 2/2023, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã thống nhất vận động tài trợ giúp tỉnh Bình Thuận khoản kinh phí 3 tỷ đồng để thực hiện đầu tư công trình hệ thống nước Ba Bàu. Thực trạng công trình cấp nước Ba Bàu được đưa vào sử dụng từ năm 2006 với công suất 300 m3/ngày. Sau đó, công trình này được nâng công suất lên 1.000 m3/ngày, cấp nước cho các hộ dân xã Hàm Thạnh và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thôn 1, 2, xã Hàm Cần. Bên cạnh, Nhà máy nước Ba Bàu là công trình do Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và bàn giao cho trung tâm quản lý sử dụng từ năm 2019 với công suất 1.500 m3/ngày. Năm 2021, Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh tiếp tục đầu tư công trình cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh với khoảng 30 km đường ống HDPE từ D200 - D90 đấu nối vào công trình cấp nước xã Mương Mán. Do đó hiện nay Nhà máy nước Mương Mán không đủ công suất cấp nước cho nhân dân khu vực trên.
Nguồn: baobinhthuan.com.vn