Thông báo về việc các hình thức thanh toán tiền sử dụng nước

 

Gỡ khó tiêu chí nước sạch cho huyện miền núi.

Để huyện Đức Linh về đích NTM nâng cao vào năm 2025, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận đang nỗ lực cấp nước sạch cho người dân...