Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, tình hình nắng hạn diễn ra trên địa bàn tỉnh ngày càng gay gắt, trữ lượng nước trong các hồ thủy lợi đã xuống mức thấp, làm suy giảm nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy nước...