Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước

 

Viên chức Trung tâm được tặng Bằng khen “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2022”.

Vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2022...