Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước

 

Viên chức lao động Trung tâm họp mặt đầu xuân Quý Mão.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong tập thể viên chức, lao động (VCLĐ), tạo động lực để khởi đầu năm mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...