THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC ĐƠN GIẢN NHANH CHÓNG QUA PAYOO.

 

Thông báo Về việc ưu tiên sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt sử dụng nướcCơ quan, Công đoàn cơ sở thăm và làm việc tại các Công trình cấp nước nhân dịp tháng công nhân năm 2024.

Trong 05 ngày (ngày 14, 16, 18, 21 và ngày 23 tháng 5 năm 2024), đại diện Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Trung tâm, Chi đoàn thanh niên Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) đã đến thăm, làm việc tại các công trình cấp nước (CTCN) có nhiều cố gắng, tích cực thực hiện nhiệm vụ cấp nước trong thời gian nắng hạn, thiếu nước; khắc phục, sửa chữa các sự cố, tiết kiệm chi phí, giảm tỷ lệ thất thoát; thi công lắp đặt tuyến ống …, không để gián đoạn hoạt động cấp nước (Lạc Tánh, Võ Xu, Hàm Tân, Thắng Mỹ, Thuận Bắc, Giang Tiến, Cây Táo, Nam Bình, Phú Đức và Đông Phan) nhân dịp tháng công nhân năm 2024...