Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước

 

Bình Thuận ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành công trình cấp nước.

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng quản lý, khai thác công trình cấp nước nông thôn, tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực này...