Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước

 

Tổ chức giao lưu họp mặt, khen thưởng con viên chức lao động có thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.

Vào chiều ngày 31 tháng 7 năm 2022, Công đoàn cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) phối hợp với Chi đoàn thanh niên Trung tâm tổ chức buổi giao lưu họp mặt, khen thưởng con viên chức lao động có thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022 tại Ocean Dunes Resort (số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)...