Thông báo về việc thực hiện công tác ghi chỉ số thủy kế và thanh toán tiền sử dụng nước

 

Thêm nguồn nước sạch.

BT- Ở vùng đất khô hạn Sơn Mỹ, Thắng Hải (huyện Hàm Tân), nguồn nước máy sinh hoạt phục vụ đời sống hàng ngày là niềm mong đợi của hàng ngàn người dân ở đây. Nhất là người dân xã Sơn Mỹ khi hay tin công trình tuyến ống chuyển tải Tân Thắng - Sơn Mỹ xúc tiến khởi công, họ hy vọng tiếp cận nguồn nước sạch sớm...