Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào chiều ngày 17 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường khách sạn Bình Minh (số 215 Lê Lợi, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)...